Kategoriler x

Çocuk Kitapları »

Edebiyat Kitapları »

Eğitim - Okula Yardımcı Kitaplar »

Gezi ve Rehber Kitapları »

Hobi & Oyuncak »

Kırtasiye »

KPSS Kitapları »

Psikolojik Kitaplar »

Sağlık Kitapları »

Tarih Kitapları »

Tüm Kategoriler »

Yayınevi Listesi »

Yazar Listesi »

Türklerin Şifresi Cilt 1

41,75 TL
29,23 TL

*Tarihi bilmek, bugünü anlamak ve geleceği inşa etmektir.*

Türk Dünyası’nın olduğu kadar, dünya üzerindeki akraba halkları da bugüne kadar hiç olmadığı kadar kendilerini *Türklerin Şifresi*nde bulacaklardır.

Dilbilimsel bir gerçeklik altında tüm dünya insanlarının etnik aidiyetlerinin anahtarını veren analizler sonucunda; Adam ile Havva’nın temsil ettiği halklar ile diğer dünyalıların arasında oluşan akrabalığın sonucunda türevleşen Adem baba ile Amine ananın uşaklarını temsil ettiği *Kutsal-hükümdar*/*Kutsal-Savaşçı* unvanıyla anılan Turani/İrani halkları oluştururken, aynı zamanda türeyen Edam ve Eva soyundan Evrani/Revani *dünür* unvanlı halkların da beraberliğinde, tüm kavimleri içeren halka tamamlanmış oldu.

Tek Tanrıcı, tevhid dininin ilk sahipleri olan Adam ile Havva’nın soyunun temsil ettiği gök dini inancı, *Tek-Tanrı-Halkı*nı temsil ederken, çoklu tanrılara tapınan unsurlar da tüm tarihi süreçlerin *Bin-Tanrı-Halkı* olarak anıldılar. Bu iki inanç ekseni altında oluşan melez kavimlerin arasındaki ayrışma, tarihi süreçlerin *cihan-hâkimi* ve *cihanşümul* iddiasını sürdüren göçebe imparatorluk devletlerinin olduğu kadar, onların Hind-İrani uzantılarından neşet eden ve yerleşik devlet düzeni temsil eden hükümran iki ailenin de ortaya çıkmasına zemin hazırladı. Bu çoklu hanedan aileler arasındaki dünya hakimiyeti kavgası, aynı zamanda temsil ettikleri halkların siyasi ve dini savaşları olarak dünya tarihinin şekillenmesine yol açtı.

Bu kitap, *Türklerin Şifresi* yazı dizisinin *Birinci Cildi*ni, yani *Giriş Bölümü*nü oluşturmaktadır.