Kategoriler x

Çocuk Kitapları »

Edebiyat Kitapları »

Eğitim - Okula Yardımcı Kitaplar »

Gezi ve Rehber Kitapları »

Hobi & Oyuncak »

Kırtasiye »

KPSS Kitapları »

Psikolojik Kitaplar »

Sağlık Kitapları »

Tarih Kitapları »

Tüm Kategoriler »

Yayınevi Listesi »

Yazar Listesi »

Türkiye'nin Dijital Dönüşümünde Radyonun Rolü

25,00 TL
20,00 TL

Kitle iletişim araçları gelişen ve dönüşen teknolojiyle birlikte yeni yayın alanlarıyla kitlelere ulaşabilmektedir. En eski kitle iletişim araçlarından olan radyo günlük hayatta kullanılan ve hayatı kolaylaştıran teknolojik aletlerin başında gelmektedir. 1990’lı yıllarda hayata giren yeni medya kavramıyla birlikte birçok alanda yöndeşme gerçekleşmiş, analogtan dijitale dönüşüm hız kazanmıştır. En eski kitle iletişim araçlarından olduğu kabul edilen radyo da bu değişim ve dönüşümden kendisine düşen payı almıştır. Radyonun, 21.yy’da dijitalleşmeyle birlikte sadece karasal yayından takip edilmesinin yanında farklı iletim araçlarıyla da kişilere ulaşır olmuştur. Dinleyici artık yayını sadece radyo-teyp cihazından değil uydu kanalından, internette veya başka kanallardan da dinleyebilmektedir. Çalışma, radyonun tanımıyla birlikte Dünya’da ve Türkiye’de radyo yayıncılığının teknik olarak sürecini, dijitalle birlikte yeni medyanın hayata getirdiği yeniliklerin radyo yayıncılığına etkilerini ve değişen dinleyici profillerini inceleyecektir.

Değişen dinleyici profillerini değerlendirmek amacıyla anket formatında sorular yöneltilmiştir. Sorulara verilen cevaplar neticesinde dijitalleşmenin getirmiş olduğu değişimi dinleyici cevaplarında görmek mümkün olmuştur.