Kategoriler x

Çocuk Kitapları »

Edebiyat Kitapları »

Eğitim - Okula Yardımcı Kitaplar »

Gezi ve Rehber Kitapları »

Hobi & Oyuncak »

Kırtasiye »

KPSS Kitapları »

Psikolojik Kitaplar »

Sağlık Kitapları »

Tarih Kitapları »

Tüm Kategoriler »

Yayınevi Listesi »

Yazar Listesi »

Türkiye'de Tarikatlar Tarih ve Kültür

150,00 TL
120,00 TL

Hakikat bilgisine ulaştıran sufilere mahsus müstakil bir yöntem ve dindarlık tavrına işaret eden "tarikat" olgusu, İslam medeniyeti tarihinde miras aldığı manevi, ahlaki ve sosyal kurallara göre teşkilatlanmış müessese şeklinde zihinlerde yaygınlık kazanmıştır. II. (VIII.) asırdan günümüze kadar dünya coğrafyasının dört bir yanında intişar eden ve kendine has irfani yollar olan tarikatlar, toplumun her kesiminden insanın maneviyat ve kültürünü şekillendirmede önemli roller üstlenmiştir. Geçmişten günümüze Türkiye`nin İslamlaşma tarihinin  teşekkülünde tarikatlar, ferdi ve sosyal hayatımızın anlam haritasının çizilmesinde en mühim unsurlardan biridir.

Bir başvuru eseri mahiyetinde tasarlanan elinizdeki kitap, Türkiye`de tarikatlar tarihi alanında ciddi düzeye ulaşan ilmi bilgi birikiminin telif makaleler yoluyla bir araya getirildiği ilk akademik derleme eserdir. Türkiye tarihinde önemli izler bırakmış tasavvuf ekollerini tarihsel ve kültürel sürekliliği içerisinde muhtelif yönleriyle tanıtmayı, tarikatların geçmişten günümüze seyrini gözler önüne sermeyi amaçlayan çalışma, iki temel kısımdan meydana gelmektedir. Birinci kısmı oluşturan çerçeve yazılarda tarikat ve tekke kavramları, Osmanlı ve Cumhuriyet Türkiyesi`nde tarikatların tarihi ve kültürel panaroması ana hatlarıyla ele alınmıştır. İkinci kısmın makaleleri ise Türkiye`de yaygınlık kazanan on dört ana tarikatı (Vefaiyye, Kadiriyye, Sa`diyye, Rifaiyye, Ekberiyye, Şazeliyye, Bektaşiyye, Mevleviyye, Bedeviyye, Nakşibendiyye, Halvetiyye, Bayramiyye, Zeyniyye, Celvetiyye) çeşitli alt kollarıyla birlikte konu edinmektedir.