Kategoriler x

Çocuk Kitapları »

Edebiyat Kitapları »

Eğitim - Okula Yardımcı Kitaplar »

Gezi ve Rehber Kitapları »

Hobi & Oyuncak »

Kırtasiye »

KPSS Kitapları »

Psikolojik Kitaplar »

Sağlık Kitapları »

Tarih Kitapları »

Tüm Kategoriler »

Yayınevi Listesi »

Yazar Listesi »

Türk Tarihinde Kürtler

35,00 TL
28,00 TL

Tarihte Kürtlerin dünyada yaşadığı coğrafyalar; Yenisey, Batı Türkistan, Dağıstan, Kur-Aras bölgeleri olarak görülmektedir. Değişik nedenlerle Kürtlerin dağılışını takip edince; Orta Asya`dan Karakurum ovaları civarından iki istikametten hareket ettiklerini müşahade ederiz.

Bir yandan güneye inmişler, Afganistan`ı katederken, Herat civarında bir adacık şeklinde bir topluluk bırakarak Bülücistan`a geçmişlerdir; burada en yoğun olarak Kelat civarına yerleşmişlerdir. Daha sonraları bu kol batıya yönelerek Umman denizi boyunca ilerlemiş ve Bender-Abbas`ta konaklamıştır. Sonra buradan ayrılan bir küçük grup, Kerman yakınına yerleşmiştir. Diğer yandan, hareket noktalarından batıya doğru yönelen kol, bugünkü İran`ın kuzeyini, Meşhed civarını Kürt kabilelerinden ibaret küçük topluluklarla çevrelemiş, Tahran ile Hazar Denizi arasından, Hazar Denizi etrafındaki dağlar üzerinden, Kafkasya`nın güney batı hududuna kadar yol almıştır. Buradan, kesif bir topluluk halinde, yine yerleşme yerleri olarak İran`ın batısındaki sayısız dağ silsilelerini tercih etmek suretiyle, Iran Körfezindeki Bender-Buşir`e ulaşmışlardır. Kürtler bu bölgeye yerleşirken, bir kısmı da Adana`nın dağlık bölgeleri ile Ankara civarına, daimi olarak yerleşmişlerdir.

Kürtlerin kökeni; coğrafi, siyasi, dil ve tarihi açıdan incelediğimizde "diğer Türk boyları gibi Orta Asya menşeilidirler, Turani bir kavimdirler ve ancak Türk ırkından olabilirler" kanaatine ulaştık.