sadsad x
asdasd

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

Turhan Kitabevi - Hukuk Kitapları
35,00 TL
33,95 TL
%3 indirim
Kazancınız
:
1,05 TL
Alışveriş Listeme Ekle
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Hakkında Bilgiler
Türü: Hukuk Üzerine Kitaplar
Sayfa Sayısı: 783
ISBN: 9789756809272
Kapak: Ciltsiz
Kamil Kadıoğlu
Kamil Kadıoğlu
Daha fazla bilgi Yazar Profili
Kampanya
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kısa Özet

  Kitabın bu baskısında gerek kanun değişikliği ve gerekse uygulama nedeniyle ortaya çıkan durumlar dikkate alınarak kitap tümüyle elden geçirilmiş, kanun değişikliği nedeniyle uygulama ile ilgili yeni kararlar eklenmiş ve kararların daha kolay algılanması için konuları ve özetleri karar başlarına konulmuştur.

  Kanunun 3. ncü maddesinde 4822 sayılı kanunla yapılan değişiklikle konut amaçlı taşınmaz mallar da kanun kapsamına alındığından konut alım satımı ile ilgili kararlar ilgili maddelerin altına konulmuştur. Ayrıca tüketicileri bilgilendiren bakımından ve tüketicileri yakından ilgilendiren, insan hayatı ve sağlığını konu alan hatalı ameliyatlar, yanlış tedaviler ile otellerde konaklama ve otoparklarla ilgili kararlar da kitaba alınmıştır.

  Madde 4 Ayıplı Mal - Karar Özetlerinden Seçmeler:

  Karar No 47: Koltuk takımının arızalı çıkması - Arızanın giderilmemesi - Bedelinin İadesinin istenmesi

  Özü: Tamir kabul etmeyecek şekilde ayıplı olan koltuk takımına bedelinin iadesi veya değiştirilmesi talebiyle açılan davanın kabul edilmesi gerekir.

  Karar No 49: Satış vaadi sözleşmesi ile daire satın alınması - Haricen düzenlenen taahhütnamenin geçerliliği

  Özü: Her ne kadar davacı ile satış vaadinde bulunan noterden düzenlenmiş geçerli satış vaadi sözleşmesi mevcut ise de, davacı bu davasında 22.07.2002 tarihinde taraflar arasında haricen düzenlenmiş bulunan "TAAHHÜTNAME" başlıklı belgeye dayanarak talepte bulunmuştur. Bu belge resmi şekilde düzenlenmediği için geçersizdir. Geçersiz sözleşme ile kararlaştırılan cezai şart ve kefalette geçersizdir.

  Karar No 50: Satın alınan araçta çeşitli arızalar meydana gelmesi - Arızaların üretim hatası olup olmadığının incelenmesi - Ödenen bedelin tahsili ile aracın satıcıya iadesi istemi

  Özü: Devam eden arızalar sırasında düzenlenen iş emirlerine göre, aynı arızanın ikiden fazla tekrarladığı anlaşılmaktadır. Bilirkişi raporunda araçtaki arızaların giderilmiş olduğu belirtilmekle birlikte, bu arızaların üretim hatasından mı, yoksa kullanma hatasından mı kaynaklandığı, açıklanmamıştır. Rapordaki bu eksikliğin giderilmesi için, bilirkişi kurulundan ek rapor alınmalı ve sonucuna uygun bir karar verilmelidir.

  Madde 4/A Ayıplı Hizmet - Karar Özetlerinden Seçmeler:
  Karar No 166: İnternet servis sağlayıcı sözleşmesi - Ücret talebi - Hizmetin sağlanamaması

  Özü: İnternet servis sağlayıcı firmanın ücrete hak kazanabilmesi için sitemini kullanmaya açık tutması gerekir.

  Karar No 169: İkiz çocukların doğum sırasında aşırı oksijen yüklemesi nedeniyle sakat kalmaları - Tazminattan kusur indirimi sorunu - Manevi tazminat
  Özü: Davalılarla hasta arasındaki hukuki ilişki vekalet ilişkisi olup, vekil görevini ifa ederken en hafif kusurunun bulunması halinde dahi meydana gelen zarardan kusuru oranında değil zararın tamamından sorumludur.

  Madde 6/A Taksite Satış - Karar Özetlerinden Seçmeler:

  Karar No 254: Taksitli satış - Satış bedelinden fazla tahsilat yapılması - Anahtar telim şartı ile satış - Teminat senedi

  Özü: Taraflar arasında araç satış bedeli ihtilafsız olduğuna göre davalı tarafından kesilen faturada daha düşük bedel gösterilmesi davacıya aradaki farkı isteme hakkı vermez. Davacı verilen senedin teminat senedi olduğunu iddia etmiş ise de buna yönelik belge ve delil getirememiştir. Tanzim tarihi nazara alındığında davalının savunmasında belirttiği gibi vade farkı için verildiğinin kabulü gerekir. bu nedenlerle davanın reddine karar verilmesi gerekir.

  Madde 7 Kampanyalı Satışlar - Karar Özetlerinden Seçmeler

  Karar No 312: Otomobil kampanyası - Kampanyada verilmesi gereken otonun verilmemesi - Davadan sonra yeniden anlaşma yapılması

  Özü: Davadan hemen sonra taraflar bir araya gelip, aralarında sözleşme düzenlemişler ve bu sözleşme gereğince verilen senette davacı tarafından icra takibine konulmuşsa taraflar arasında düzenlenen sözleşmenin sonradan düzenlenen sözleşme ile yenilendiğinin kabulü gerekir. Yenilenen bu sözleşme karşısında davacı artık eski tarihli sözleşmeye dayanarak talepte bulunamaz

  Madde 10/A Kredi Kartları - Karar Özetlerinden Seçmeler

  Karar No 364: Kredi kartı borcu - İtirazın iptali davası - İnkar tazminatı - Harç muafiyeti

  Özü: Davacı banka davalıya verdiği kredi kartı kullanımından doğan borcun ödenmemesi nedeniyle yaptığı icra takibine vaki itirazın iptali talebiyle bu davayı açmıştır. Yargılama sırasında, kredi kartından doğan borçların tasfiyesi amacıyla çıkarılan 4822 sayılı yasanın geçici 1. maddesi gereğince borcun hesaplanıp ödenmesi suretiyle tasfiyesi amaçlanmıştır. Bu yasanın hükmüne göre, itirazın iptali davası bu niteliğini kaybetmiş ve tesbit davası niteliğini almıştır. 4822 sayılı yasanın geçici 1. maddesinde, bu tür davalarda inkar tazminatı ödeneceğine dair bir hükümde yoktur. Öyle olunca davacı yararına inkar tazminatına hükmedilemez.

  Madde 13 Garanti Belgesi - Karar Özetlerinden Seçmeler

  Karar No 457: Garanti süresi içinde aracın arızasının çıkması - Arızasının giderilememesi - Yenisi ile değiştirme

  Özü: Bilirkişi heyeti garanti süresi içinde ortaya çıkan ses probleminin 3-4 yerden punto atılarak giderildiği, bu durumun kullanıcı hatası olmadığı ve kullanıldıkça ortaya çıkan bu hususun gizli ayıp olarak değerlendirilmesi gerektiği, giderilme yönteminin de mühendislik bilgisi ve teknik açıdan kabul edilebilir bir yöntem olmadığı, sorunun bu şekilde çözülmüş olmasının araçta değer kaybına neden olacağını belirtmişlerdir. Bu durumda alıcının aracın aynı model yenisi ile değiştirme istemi hakkı doğar.

  Karar No 470: Arızanın onarımla giderilememesi - Yenisi ile değiştirme - Yenisinin bulunmaması - Davalının tacir olması durumunda istenebilecek faiz

  Özü: Satılan malın arızasının giderilememesi durumunda satıl alınan öncelikle yenisi ile değiştirilmesini istemeye hakkı vardır. Malın üretimden kaldırılması ve yenisinin bulunamaması halinde davacının isteği malın dava tarihindeki değerine dönüşür.Davalının tacir olması ve işin onun ticari işletmesiyle ilgili bulunması nedeniyle reoskont oranında faize hükmedilmelidir.

  Madde 23 Tüketici Mahkemeleri - Karar Özetlerinden Seçmeler

  Karar No 496: Kredi kartı borcunun taksitlendirilmesi istemi - davanın Kart sahibinin bulunduğu yerde açılmış olması - Yetkili mahkeme

  Özü: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'dan doğan tüketici davaları Tüketicinin ikametgahı mahkemesinde de açılabilir

  Karar No 509: İcra takibine itiraz - İtirazın iptali davası - Kötü niyet tazminatı

  Özü: İtirazın iptali davasının kısmen veya tamamen reddi halinde borçlu lehine tazminata hükmedilmesi için icra takibinin haksızlığı yanında, ayrıca alacaklının kötü niyetli bulunması şarttır. Davacının faturaya dayalı alacağının ödetilmesi için, takibe girişmiş olması, bir kasta dayanmadıkça, kötü niyetli yapılmış bir takip olarak kabul edilemez.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Hakkında Yorumlar

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.