Kategoriler x

Çocuk Kitapları »

Edebiyat Kitapları »

Eğitim - Okula Yardımcı Kitaplar »

Gezi ve Rehber Kitapları »

Hobi & Oyuncak »

Kırtasiye »

KPSS Kitapları »

Psikolojik Kitaplar »

Sağlık Kitapları »

Tarih Kitapları »

Tüm Kategoriler »

Yayınevi Listesi »

Yazar Listesi »

Toplum 5.0: Üzerine Yazılar

112,00 TL
91,84 TL

Japonya hükümeti, Almanya’nın öncülük ettiği 4. Sanayi Devrimi’ni diğer bir ifadeyle Sanayi 4.0’ı ve kapsamını daha da ileriye taşıyarak 2015 yılında 5. Bilim ve Teknoloji Temel Planı ile *Toplum 5.0* İngilizce ifadeyle *Society 5.0* programını başlatarak yeni bir sanayi devriminin kapılarını aralamıştır. Bu devrim, sadece ekonomiyi desteklemekle kalmıyor aynı zamanda Japon halkı için dijitalleşmenin getirdiği ya da getireceği pozitif ve negatif etkiler üzerine de odaklanıyor. Bu program dijital gelişmelerin yaşandığı bazı alanlarda Japonya’nın diğer ülkelere göre geri kaldığı gerçeği üzerine inşa edilmiştir. Almanya’nın *Sanayi 4.0* projesi, Estonya’da *e-Estonya* programı ya da Singapur’da *Akıllı Ulus* programı Japonya’da önceden mevcut değildi. Benzer şekilde, Amerika Birleşik Devletleri’nde General Electric firması tarafından başlatılan *Endüstriyel İnternet* projesi Japonya’da ele alınıp değerlendirilmemişti. Bu durum artık değişiyor. Toplum 5.0, Sanayi 4.0 gibi makinelere değil insanlara odaklanıyor. Diğer ülkelerin aksine Japonya, sanayi ya da yönetim gibi alanlarla kendini sınırlamıyor. Hükümet, *Toplum 5.0* olarak adlandırılan program ile sadece şirketlerin içinde olmadığı, aynı zamanda bireylerin ve toplumun yaşamını da içine alan yeni ve süper akıllı bir toplum hedefliyor. Programın başlangıç noktası özellikle yaşlı nüfus, kirlilik ve doğal felaketler gibi sorunlardır. Bu problem alanlarının her biri için Toplum 5.0 azaltıcı yönde ya da bu sorunları ortadan kaldıran yaklaşımlar içermektedir.
Öncelikle alanında kitaplarını, raporlarını ve makalelerini incelediğim çok değerli hocalarımıza, şirketlere ve kitabın basılmasında baştan sona emeği olan İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Yayınları’na teşekkürü bir borç bilirim! Ayrıca çalışmalarım boyunca yardımını hiç esirgemeyen değerli aileme, sonsuz saygı ve teşekkürlerimi sunarım.

Özgür Önday