Kategoriler x

Çocuk Kitapları »

Edebiyat Kitapları »

Eğitim - Okula Yardımcı Kitaplar »

Gezi ve Rehber Kitapları »

Hobi & Oyuncak »

Kırtasiye »

KPSS Kitapları »

Psikolojik Kitaplar »

Sağlık Kitapları »

Tarih Kitapları »

Tüm Kategoriler »

Yayınevi Listesi »

Yazar Listesi »

Te’sisü’n-Nazar ve Ruhü’l-Fıkh

25,00 TL
20,00 TL

Osmanlı son dönem fıkıhçı/hukukçu münevverlerinden, Siyaset-i Şeriyye serisi ile tanınan İbnü`l-Hâzım Ferid`in (v.1935) Tesisü`n-nazar üzerine yaptığı çalışma Bahaddin Karakuş tarafından sadeleştirildi.

Eserde Ferid, Tesisü`n-Nazar`ı tercüme etmekle kalmamış, eserde gündelik hayatta az karşılaşılan meseleleri çıkarak ihtisar etmiş, birçok meseleyi de izah ederek Mecelle`den örneklerle analiz etmiş, Mecellenin tercihlerinde hangi İmam`ın görüşüne dayandığını tahkik etmiştir.

Bildiğimiz kadarıyla tarihte Tesisü`n-nazar üzerine yapılan tek çalışma olma özelliğini bulunan bu eser, Hanefi İmamların kendi içindeki ihtilafları ve diğer mezhep imamları arasındaki ihtilafların usuli temellerini serdetmesi yönüyle ciddi bir fıkıh zevki sunmaktadır.

Çalışmamızda ayrıca Osmanlı Son Dönem Hukuk düşüncesine ve sosyal yapıya dair izler görmek de mümkündür. Bu yönüyle eserin hem klasik fıkıh hem Osmanlı hukuku çalışmalarına katkı sunması umulmaktadır