sadsad x
asdasd

Terazi Aylık Hukuk Dergisi Sayı:55 Mart 2011

Seçkin Yayıncılık
32,50 TL
Terazi Aylık Hukuk Dergisi Sayı:55 Mart 2011 Hakkında Bilgiler
Türü: Akademik Kitaplar
Sayfa Sayısı: 139
ISBN: 1306980211030
Cemre Kocaçimen
Cemre Kocaçimen
Daha fazla bilgi Yazar Profili
Kampanya
  • Ürün Özellikleri
  • Ödeme Seçenekleri
  • Terazi Aylık Hukuk Dergisi Sayı:55 Mart 2011 Kısa Özet

    Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama çalışmalarını büyük bir hızla sürdürüyor. Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu gibi temel kanunların olağanüstü bir hızla yenilenmesinden sonra iki önemli kanun da Resmî Gazetede yayımlanarak yasalaştı. Bunlardan ilki, Yargıtay’ın ve Danıştay’ın yapısını değiştiren 6110 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun; diğeri ise 18’i geçici madde olmak üzere 234 maddeden oluşan ve ‘Torba Kanun’ olarak anılan 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun… Genel seçimlere hazırlık sürecinin iyice yaklaştığı şu günlerde, geçmiş dönemlerde de olduğu gibi yasama çalışmalarının olağanüstü bir ivmeyle süreceğinin açık olduğunu vurgulayıp sözü de fazla uzatmadan Dergimizin bu sayısına bir göz atalım. “International Chamber of Commerce (ICC) Tahkiminde Esasa Uygulanacak Hukuk” başlıklı hakemli makalemizde Tuğçe Yaşar, uluslararası tahkimin esaslarını ve uygulanma biçimini ayrıntılı olarak ortaya koyuyor. Ercan Akyiğit “İş Yasasındaki İdari Para Cezalarında Görevli Yargı Yeri Ne Zaman Değişti?” başlıklı yazısında konuyu Yargıtay kararları üzerinden değerlendirirken, Hüseyin Ertuğrul “Ceza Muhakemesinde Katlanma Yükümlülüğü” başlıklı yazısında bu yeni kurumu belirginleştirmeye çalışıyor. Yenilenen temel kanunlarla ilgili çalışmaları yayımlamayı sürdürüyoruz. Bu sayımızda Soner Altaş “Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre İşletmelerin ve Sermaye Şirketlerinin Ölçeklerine Göre Ayrımı’nı ele alırken, Kadir Özdemir “Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Sermaye Şirketlerinde Bölünme”yi irdeliyor. Arman Özdemir ise “Uyarlama Davaları ve Vergilendirme” başlıklı yazısında yeni Türk Borçlar Kanunuyla yasal bir zemine kavuşan uyarlama kurumunu Yargıtay kararları ışığında değerlendiriyor. Yukarıda da değindiğimiz gibi 6110 sayılı Kanunla Yargıtay’ın ve Danıştay’ın daire ve üye sayısı artırılırken dairelerin işleyişi ve görev alanları da yeniden düzenlendi. Anayasa değişiklikleri doğrultusunda Anayasa Mahkemesini yeniden düzenleyen Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Tasarısı da sırada…Tüm bu değişikliklerin, yargılamanın hızlanması ve adil yargılanma açısından olumlu getirileri olmasını diliyoruz. (Önsöz'den)

Terazi Aylık Hukuk Dergisi Sayı:55 Mart 2011 Hakkında Yorumlar

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.