Kategoriler x

Çocuk Kitapları »

Edebiyat Kitapları »

Eğitim - Okula Yardımcı Kitaplar »

Gezi ve Rehber Kitapları »

Hobi & Oyuncak »

Kırtasiye »

KPSS Kitapları »

Psikolojik Kitaplar »

Sağlık Kitapları »

Tarih Kitapları »

Tüm Kategoriler »

Yayınevi Listesi »

Yazar Listesi »

TEMEL ŞAFİİ İLMİHALİ

24,00 TL
12,00 TL

Ehl-i sünnet âlimlerinin, Kur`ân-ı Kerîm`in açıklamalarından ve Hz. Peygamber?in (s.a.v) hadis-i şeriflerinden derleyerek yazdıkları din kitaplarına ilmihal kitapları denir.

İlmihal, bir müminin bülûğa erdikten sonra, her gün kendisine gerekli olan dini vazifeler demektir. Bunlar, ölene kadar her mümini yakından ilgilendiren konulardır.

Bu ilmihal, ebedî saadeti kazanmak için gerekli olan itikat, temizlik, abdest, namaz, zekât, oruç, hac, kurban, adak ve yemin gibi, dinimizin en temel konularını ele almaktadır.

Her müslümanın dinî görevlerini yerine getirecek kadar bilgi sahibi olması farzdır. Hz. Peygamber`in (s.a.v), "İlim öğrenmek her müslüman erkek ve kadına farzdır? buyurmuş olması, ilmin önemine işaret etmektedir. Bu sebeple müslümanların kendilerini ilgilendiren dini konularda yeterli bilgiye sahip olması gerekir.

Eserin telifinde Şafiî mezhebinin görüşleri esas alındı ve kitapta, ihtilaflı konulara girmeden, tercih edilen görüş ve uygulamaları özetle vermeye çalışıldı. Konular işlenirken delil ve detaylara girilmeden; Şafiî mezhebinin en muteber fıkıh kitapları incelenerek özenle hazırlandı.