Kategoriler x

Çocuk Kitapları »

Edebiyat Kitapları »

Eğitim - Okula Yardımcı Kitaplar »

Gezi ve Rehber Kitapları »

Hobi & Oyuncak »

Kırtasiye »

KPSS Kitapları »

Psikolojik Kitaplar »

Sağlık Kitapları »

Tarih Kitapları »

Tüm Kategoriler »

Yayınevi Listesi »

Yazar Listesi »

Tek Parti Döneminde Türkiye’de Günlük Hayat 1923-1950

80,00 TL
61,60 TL

Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne geçişte siyasî düzenlemelerin yanında sosyal, ekonomik, eğitim, sağlık, adalet, ziraat, sanayi, ticaret ve günlük hayatı ilgilendiren pek çok alanda gelişmeler yaşanmıştır. Bu değişikliklerle ekonomik alanda kapitalist ülkelerin açık pazarı haline gelmiş, siyasî birliği ve toprak bütünlüğü parçalanmış ve her alanda yaşadığı dünyanın çok gerisine düşmüş bir devletten; önce siyasî, ardından ekonomik bağımsızlığını elde eden, daha sonra da toplum hayatının her safhasında yapılan düzenlemelerle çağdaş bir devlet olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne geçilmiştir. Millî Mücadelenin sonunda elde kalan 10 milyon nüfustan 20 milyonu aşan bir nüfusa gelindiği gibi, eğitim alanında okul, öğretmen ve öğrenci sayıları ile okuryazar oranlarında ciddi artışlar olmuştur. Sağlık alanında hastane ve hekim sayılarındaki artışlarla ortalama nüfus başına düşen hasta yatak sayısı gibi alanlardaki gelişmeler takip edilmiştir. Bayındırlık alanında karayolu, demiryolu, havayolu ve denizyollarında meydana gelen gelişmelerle taşınan yolcu ve yük sayısındaki artışlarla bataklıkların kurutulması sonucunda ekili alanlarda meydana gelen artışlar ortaya konulmuştur. Ziraî üretim ve hayvan varlığında kaydedilen gelişmeler ve gündelik hayata dokunan daha pek çok konuda kaynaklarımızdan ve araştırma eserlerden aldığımız bilgiler okuyucularımıza aktarılmıştır.