sadsad x
asdasd
150,00 TL
127,50 TL
%15 indirim
Tebligat Hukuku Hakkında Bilgiler
Türü: Hukuk Üzerine Kitaplar
Sayfa Sayısı: 957
ISBN: 9786053005292
Kapak: Ciltsiz
Timuçin Muşul
Timuçin Muşul
Daha fazla bilgi Yazar Profili
Kampanya
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Tebligat Hukuku Kısa Özet

  *TEBLİGAT HUKUKU* kitabının gözden geçirilip 10 Temmuz 2018 tarihi itibariyle güncelleştirilerek genişletilen 7. baskısında;

  11.01.2011 tarih ve 6099, 02.12.2016 tarih ve 6764, 28.02.2018 tarih ve 7101 sayılı Kanunlar ile 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun değişiklik yapılan maddeleri, uygulamada ortaya çıkan sorunlara çözüm getiren Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemesi kararları da dikkate alınarak incelenmiştir. Özellikle Tebligat Kanunu’nun 10., 20., 21. ve 35. maddelerinin düzenlediği konular, sade bir dille yeni baştan ve oldukça ayrıntılı olarak yazılmıştır.

  Kitap, tebligat hukuku konularının incelendiği birinci bölüm ve ilgili mevzuatın yer aldığı ikinci bölüm olmak üzere iki bölümden oluşmuştur.

  BİRİNCİ BÖLÜMDE:

  Tebligat Hukukuna Giriş: Genel Bilgiler

  Tebligat Kanunu’nun Amacı Ve Uygulanma Alanı

  Kavram, Tanımı, Unsurları Ve Çeşitleri

  Tebliğ Konusu - Tebliğ Masrafı - Tebliğ Tutanağı

  Vasıtalı - Vasıtasız Tebligat

  Elektronik Tebligat

  İlânen Tebligat

  Muhatap Ve Muhatap Adına Tebliğ Yapılan Kişiler

  Tebellüğ Edecek Şahsın Hasım Olması

  Tebliğin Ne Zaman, Nerede Yapılacağı

  Adres Değişikliği Hâlinde Tebligat

  Vekile Ve Kanuni Mümessile Tebligat

  Aynı Konutta Oturan Kişilere Veya Hizmetçiye Tebligat

  Belli Bir Yerde Veya Evde Meslek Ve Sanat İcra Edenlere Tebligat

  Askerî Şahıslara Tebligat

  Otel, Hastane, Fabrika Ve Mektep Gibi Yerlerde Tebligat

  Mevkuf Ve Mahkûmlara Tebligat

  Muhatabın Geçici Olarak Başka Yere Gitmesi

  Tebliğ İmkânsızlığı, Tebellüğden İmtina Ve Muhatabın MERNİS Adresinde Hiç Oturmamış Veya Sürekli Terk Etmiş Olması Halinde Tebligat

  Tüzel Kişilere ve Şirketlere Tebligat

  İç Hukuka Ve Uluslararası Kurallara Göre Tebligat

  Usulsüz Tebliğ

  Cezaî Hükümler

  Ana başlıkları ve alt başlıklar altında tebligat hukuku konuları 27 paragraf halinde sistematize edilerek incelenmiştir.

  İKİNCİ BÖLÜMDE:

  7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nda Değişiklik Yapan Kanunlar

  Tebligat Kanunu

  Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

  Posta Hizmetleri Kanunu

  Posta Hizmetlerinin Sunulmasına İlişkin Yönetmelik

  Posta Tüzüğü

  Postada Tebligat İşlemleri Rehberi

  Türkiye’nin Katıldığı Tebligat İle İlgili Uluslararası Çok Taraflı Sözleşmeler

  Yurt Dışı Tebligat Ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul Ve Esaslara Dair Tebliğ

  Elektronik Tebligat Yönetmeliği

  Elektronik İmza Kanunu

  Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

  11.01.2011 Tarih Ve 6099 Sayılı *Tebligat Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun* İle 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nda Yapılan Değişikliklere Toplu Bakış

  Kitap İncelemesi ve

  Makaleler – Kitaplar – Kanun Derlemelerinde oluşan yayınlarım

  yer almıştır.

  2- *11.01.2011 tarih ve 6099 sayılı Tebligat Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nda Yapılan Değişikliklere Toplu Bakış* adlı çalışmamıza da 6. Basıda olduğu gibi kitabın son kısmında yer verilmiştir.

  3- Prof. Dr. Mehmet Kâmil YILDIRIM / Prof. Dr. Nevhis DERENYILDIRIM’ın iflâs hukukunu da ekleyip İCRA VE İFLÂS HUKUKU adını verdikleri müşterek eserlerinin 7. basısı hakkındaki düşüncelerimizi aksettiren çalışmayı *Kitap İncelemesi* başlığı altında okuyucunun istifadesine sunmayı önemine binaen uygun gördük.

Tebligat Hukuku Hakkında Yorumlar

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.