• Günümüzün en önemli kötü kahramanı stres; birey ve toplulukların ruh, fiziksel, sosyolojik ve sosyo-kültürel açıdan sorun yaşa-masına neden olmaktadır. Stres sadece kişilerin ruh sağlığını değil aynı zamanda verimlilik ve performansını da olumsuz yönde etkilemektedir. Strese bağlı olarak ortaya çıkan çok çeşitli sorunlar bulunduğu gibi, stres nedeniyle oluşan farklı nedenlere de bağlanan sorunlar olduğu da bilinmektedir. Bireyin iç dünyasında yıkım ve olumsuzluklara neden olan stres, aynı zamanda ör-gütsel yapı üzerinde de önemli sorunlar meydana getirmekte, işleyiş ve ahengi bozmaktadır. Verimlilik kavramını ortadan kaldı-ran stres örgütsel çatışmalara da neden olur. Ayrıca stres bireyi ve toplulukları yalnızlaştırmakta, kendisi ile çatışmaya itmekte-dir. Kişisel ilişkilerin yıpranmasına, bozulmasına, kalitenin ve performansın azalmasına neden olur. Bu nedenlere bağlı olarak verimli ortamların oluşturulabilmesi için stres faktörünün ortadan kaldırılması gerekir. Stres yönetimi, stratejisi, savaş ve iyileştirilmesine yönelik günümüz olanaklarının en etkili şekilde kullanılması gerekmektedir. Kişisel ruh sağlığı başta olmak üzere düşünce, fiziksel ve aktivite yönünden bireyi güçlendirmek, doğru yönlendirerek strese karşı dirençli hale getirmek gerekir. Bu yapıtta stresin neden olduğu sorunlar ve bu sorunlara bağlı olarak ortaya çıkan kişisel ve örgütsel yapıda meydana gelen olumsuzluklara değinilmiştir. Ayrıca strese bağlı olarak düşen performans ve verimlilik kavramları ele alınmıştır. Stres yönetimi, kişisel yönde eğitim, örgüt yapısı ve işleyişine yönelik bilgiler verilmiştir. Eserin başta işletmeler, yöneticiler, bi-reyler ve örgütler açısından önemli bir kaynak oluşturduğunu düşünmekteyiz. Birbirinden değerli bilim insanlarının bir araya gelerek hazırladığı bu eserin alana katkı sağlaması ve fayda yaratmasını umut ediyoruz.
    Boyutlar(cm)
    :
    140 x 140 x 0
Yorumlar
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.