Kategoriler x

Çocuk Kitapları »

Edebiyat Kitapları »

Eğitim - Okula Yardımcı Kitaplar »

Gezi ve Rehber Kitapları »

Hobi & Oyuncak »

Kırtasiye »

KPSS Kitapları »

Psikolojik Kitaplar »

Sağlık Kitapları »

Tarih Kitapları »

Tüm Kategoriler »

Yayınevi Listesi »

Yazar Listesi »

Son Devir Mutasavvıflarından Doktor Münir Derman – Hayatı, Eserleri ve Tasavvufi Görüşleri

75,00 TL
60,00 TL

Münir Derman Hazretleri...
Baba tarafından Şeyh Şâmil Hazretleri ile, anne tarafından Ahmed Ziyâeddîn Gümüşhânevî Hazretleri ile akrabâdır.
Tasavvufî yolculukları çocuk yaşlarda başladı. 1927`de Fransa Lyon Üniversitesi`nde felsefe ile berâber tıb okudu. Aynı yıllarda Mısır Câmi`u`l Ezher`de İslâmî ilimleri tahsil etti. Doktorluk mesleği asıl olmakla berâber eczâcılık, vâizlik ve judo eğitmenliği gibi çeşitli meslekleri icrâ etti.  
Ameliyat sayısı ile dünyâ rekorunu kazandı; tıb sahasında pek çok ilki gerçekleştirdi. Gittiği her beldenin maddî ve manevî imar ve ihyâsına hizmet etti.
Sohbetlerinde ve kaleme aldığı eserlerinde yepyeni bir dil ve üslûb kurdu. Dînî ve fennî ilimlerin bağlarını ortaya koydu; hikmetleri sır dili ile açık ve mecazlı ifâde ederken, Ehl-i Sünnet itikâdından hiç taviz vermedi. Zülcenâheyn yani zâhir ve bâtın ilimleri ile donanmış idi. Anlaştığı ve dertleştiği nâdir isimlerden biri Üstad Necib Fâzıl`dı.
Derin ve geniş zuhurlarına rağmen dünyâ hayâtında şahsiyetini perdeledi. Daha derin ve daha geniş zuhurlar için 1989`da Ankara`da perdenin arkasına geçti.