Kategoriler x

Çocuk Kitapları »

Edebiyat Kitapları »

Eğitim - Okula Yardımcı Kitaplar »

Gezi ve Rehber Kitapları »

Hobi & Oyuncak »

Kırtasiye »

KPSS Kitapları »

Psikolojik Kitaplar »

Sağlık Kitapları »

Tarih Kitapları »

Tüm Kategoriler »

Yayınevi Listesi »

Yazar Listesi »

Seyyid Murad-ı Buhari Hazretleri "Kuddise Sirruh" Külliyyatı - 1

40,00 TL
26,80 TL

Zâhirî ve bâtınî ilmlerin ya’nî kalb ma’rifetlerinin hazînesi, kâmil ve mükemmil mürşid Seyyid Abdülhakîm-i Arvâsî *kuddise sirruh* *Ebû Eyyûb-i Ensârî ’radıyallâhü anh’ Hazretlerinden sonra İstanbul’da medfûn evliyânın en büyükleri Muhammed Emîn-i Tokâdî ’kuddise sirruh’, Abdülfettâh-ı Akrî ’kuddise sirruh’ ve Seyyid Muhammed Münzâvî ’kuddise sirruh’ Hazretleri’dir.* buyurmuşlardır.

Bu kitâbımızda, Murâd-ı Münzâvî olarak da tanınan Seyyid Muhammed Murâd-ı Buhârî Hazretleri’nin *kuddise sirruh* en meşhûr tasnîfi olan ve Arabî Lisânla yazdıkları *Silsiletü’z-Zeheb Risâlesi’nin Abdülfettâh-ı Akrî Hazretleri’nin *kuddise sirruh* talebelerinden Muhammed Rüstem Râşid Efendi *rahmetullâhi ’aleyh* tarafından Osmânlı Türçesi’ne yapılan ve kısa ismi *Dürrü’l-Müntehab* olan tercemesini ve zeylini; Arabî Lisânla yazıp halîfelerine, talebelerine, ba’zı devlet ricâline gönderdikleri *Mektûbât*ından birkaçının tercemesini ve mübârek emirleriyle ve işâretleriyle ba’zı halîfelerine yazdırdıkları sohbetlerini ihtivâ eden üç risâleyi Latin Harflerine çevirdik ve günümüz lisânıyla da bunlardan geniş iktibâslar yapdık.

Muhtemel kusurlarımızın, erbâbı nezdinde afvı istirhâmı ve ümîdiyle, Allâhü Teâlâ’nın tevfîkı ve lutfu ile hâzırladığımız bu kitâbımızdan yegâne gâyemiz ve ümîdimiz, az da olsa anlamaya ve anlatmaya çalışdığımız Seyyid Muhammed Murâd-ı Buhârî Hazretleri’nden ve *Sıddîkî Yol*un ya’nî *Nübüvvet Yolu*nun reh-berleri Silsile-i Aliyye’nin *kuddise sirruhüm* mübârek rûhâniyyetlerinden istifâzayı Allâhü Te’âlâ’dan niyâz ederiz.