Kategoriler x

Çocuk Kitapları »

Edebiyat Kitapları »

Eğitim - Okula Yardımcı Kitaplar »

Gezi ve Rehber Kitapları »

Hobi & Oyuncak »

Kırtasiye »

KPSS Kitapları »

Psikolojik Kitaplar »

Sağlık Kitapları »

Tarih Kitapları »

Tüm Kategoriler »

Yayınevi Listesi »

Yazar Listesi »

Şeyh Halid’in Mektubat’ında Din ve Tasavvuf

40,00 TL
32,00 TL

Nakşibendi tarikatına mensup Üveysi meşrep bir şahsiyet olan Şeth Halid, tasavvufi geleneğe mensup bir ailedendir. İlk tasavvufi eğitimini aileden alan Şeyh Halid, birçok şeyhten de tasavvufi terbiye görmüştür. Yurdun birçok yerinde halifeleri bulunan mutasavvıfımız, bu halifelerine bazen kendisine sorulan bir soruya cevaben vaaz ve nasihat mahiyyetinde mektuplar yazmıştır. Bu eserde, halife ve müridlerine yazdığı mektuplardan oluşan ‘‘Mektubat’’ isimli yazma eserinden yola çıkılarak Şeyh Halid’in Din ve Tasavvufla ilgili görüşleri ortaya konulmuştur.