Kategoriler x

Çocuk Kitapları »

Edebiyat Kitapları »

Eğitim - Okula Yardımcı Kitaplar »

Gezi ve Rehber Kitapları »

Hobi & Oyuncak »

Kırtasiye »

KPSS Kitapları »

Psikolojik Kitaplar »

Sağlık Kitapları »

Tarih Kitapları »

Tüm Kategoriler »

Yayınevi Listesi »

Yazar Listesi »

Savunma Sanayii Sözleşmeleri

40,00 TL
38,00 TL

Savunma sanayii faaliyetleri, ülke gündeminde giderek artan bir yer işgal etmektedir. Savunma kamu hizmetinin etkili biçimde sunulmasına hizmet eden bu endüstriyel sektördeki büyümeye paralel olarak bu alandaki hukuki ilişkilerin de gelişerek daha da karmaşık bir yapıya bürüneceğini ve dolayısıyla bu alanda kurulan sözleşmelerin de ilerleyen zamanda çeşitli uyuşmazlıklara konu olacağını söylemek mümkündür. Esasen savunma ve güvenlik konusu ürün ve hizmetleri konu alan sözleşmelerde ortaya çıkan hukuki sorunların çözümünde farklı hukuk alanlarının rol oynadığı söylenebilir.

Savunma sanayii alanındaki kanun ve yönetmelikler ile birlikte yetkili idari makamların mevzuat ve uluslararası düzenlemeler çerçevesinde yürürlüğe koydukları düzenleyici işlemleri ve sözleşme konusu mal üzerinde fikri ve sınai hakların bulunmasına bağlı olarak özel hukukun farklı alt dallarının konuyla olan bağı dikkate alındığında, savunma sanayii ürün ve hizmetlerini konu alan sözleşmeleri, farklı hukuk alanlarının kesiştiği bir borç ilişkisi olarak değerlendirmek mümkündür.

Bu çalışma, mevcut özel düzenlemeler ve sektörel ihtiyaç ve zorunluluklar göz önüne alınarak savunma sanayii faaliyetlerinin zemini olan sözleşme ilişkilerinin, borç ilişkilerinin tabi olduğu genel kurallar ile sözleşmeye konu edim yükümlülükleri açısından özel hukuk gözüyle bir bütün olarak ele alınması ihtiyacını karşılama amacını taşımaktadır.