Kategoriler x

Çocuk Kitapları »

Edebiyat Kitapları »

Eğitim - Okula Yardımcı Kitaplar »

Gezi ve Rehber Kitapları »

Hobi & Oyuncak »

Kırtasiye »

KPSS Kitapları »

Psikolojik Kitaplar »

Sağlık Kitapları »

Tarih Kitapları »

Tüm Kategoriler »

Yayınevi Listesi »

Yazar Listesi »

Salyangoz Peşinde Bir Kent Yakakent

28,00 TL
22,40 TL

Bu çalışmanın konusunu Yakakent İlçesi’nin Sakin Şehir statatüsünü kazana­bilmesi için belirlenen kriterlerin ne kadarına uygun olup olmadığı ve potansiye­li doğrultusunda yapılması gereken çalışmaların neler olduğu oluşturmaktadır. Konu üç ana başlık altında incelenmiştir. İlk ana başlıkta Yakakent’in doğal ve beşeri ortamı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu sayede ilçedeki doğal ortam po­tansiyeli ile beşeri ve ekonomik özellikleri ortaya konulmak suretiyle Sakin Şehir felsefesi içerisinde değerlendirilebilecek alanların nereler olabileceği sonucuna varılmaya çalışılmıştır.

Çalışmanın ikinci bölümünde Sakin Şehir kavramı genel olarak incelenmiş, kavramın ortaya çıkışı ve gelişimi üzerinde durulmuştur. Sakin Şehir statüsüne kavuşabilmek için belirlenen kriterlerin neler olduğu hakkında bilgi verildikten sonra Türkiye’deki Sakin Şehir statüsüne kavuşmuş olan şehirler hakkında genel bilgiler verilmeye çalışılmıştır.
Çalışmanın üçüncü kısmında ise Yakakent’in Sakin Şehir statüsüne kavuşma­sı için belirlenen kriterleri hangi ölçüde sağlayıp sağlamadığı toplam 72 kriterin karşılaştırması yapılarak ortaya konulmaya çalışılmıştır. Yedi ana başlık altında incelenen kriter değerlendirmesi ile şartların sağlandığı, sağlanmadı ve sağlan­ması muhtemel olduğu alanlar belirlenmiştir.

Sonuç kısmında ise kriterlerin değerlendirmesi yapılarak ilçenin bu statüye kavuşabilmesi için sürecin başlatılması ile eksik olan şartların da kısa sürede ye­rine getirilerek hedeflenen zaman içerisinde Yakakent’in Sakin Şehir ünvanı ala­cağı yönündeki sonucuna ulaşılmıştır.