Kategoriler x

Çocuk Kitapları »

Edebiyat Kitapları »

Eğitim - Okula Yardımcı Kitaplar »

Gezi ve Rehber Kitapları »

Hobi & Oyuncak »

Kırtasiye »

KPSS Kitapları »

Psikolojik Kitaplar »

Sağlık Kitapları »

Tarih Kitapları »

Tüm Kategoriler »

Yayınevi Listesi »

Yazar Listesi »

Riyazü's Salihin 3 Cilt Takım

150,00 TL
105,00 TL

Ri·yâzü’s-sâli·hîn, asırlardır müslümanların i·lgi·si·ne mazhar olan i·slam klasi·kleri·nden bi·ri·di·r. I·çerdi·ği· ayet ve hadi·slerle vazgeçi·lmez kaynaklarımız arasında yer alan bu eser, müelli·fi· i·mam nevevî tarafından ki·şi·yi· ahi·rete hazırlamak, i·yi· ve güzel olana yönlendi·ri·p kötü ve çi·rki·n olan davranışlardan uzak tutmak, kendi·si·ne i·ç ve diş dünyasını güzelleşti·ren edep ve ahlak i·lkeleri·ni· kazandırmak, nefsi· terbi·ye edi·p ahlaki güzelleşti·rmek, kalpleri· arındırmak ve bedeni·n her bi·r uzvunu günahtan korumak gayesi·yle derlenmi·şti·r. Bugüne kadar defalarca baskısı yapılan eser, anlaşılır ve sade bi·r di·lle yeni·den tercüme edi·lerek, üç ci·lt hali·nde günümüz okuyucusunun i·sti·fadesi·ne sunulmuştur.