sadsad x
asdasd
130,00 TL
91,00 TL
%30 indirim
Kazancınız
:
39,00 TL
Alışveriş Listeme Ekle
Ramüz El-ehadis 2 Cilt Takım Hakkında Bilgiler
Türü: Meal Tefsir ve Hadis Kitapları
Sayfa Sayısı: 1360
ISBN: 3990000031235
Kapak: Ciltli
Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi
Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi
Daha fazla bilgi Yazar Profili
Kampanya
  • Ürün Özellikleri
  • Ödeme Seçenekleri
  • Ramüz El-ehadis 2 Cilt Takım Kısa Özet

    Önce, böyle bir eseri tamamlamak imkânını bizlere nasib eden Allah Teâlaya sonsuz hamd-ü sena sonra da, bu hadis-i şeriflerin sahibi olan Peygamberimiz HzMuhammed-i Mustafa (s.a..v)’e, Âline ve Ashabına binlerce Selât-ü Selâm ederiz. Ayrıca bu mübarek sözlerin zamanımıza kadar gelmesine vesile olanlara da Allahdan rahmet dileriz. Ramuz el Ehadis eserini tasnif eden Ahmed Ziyauddin-i Gümüşhanevi hazretlerine ve eserin hazırlandığı 1875lerden sonra, hazretten aldıkları feyiz ve "icazetle", kendilerinin makamında, bu eseri sırası ile okutmuş olan; Hasan Hilmi, İsmail Necati, ÖmerZiyauddin, Mustafa Feyzi ve hususen sohbet ve derslerinden feyz almış olduğumuz, Abdullah Hasib Yardımcı, Abdülaziz Bekkine ve Mehmed Zahid Kotku ef. hazretlerine ve cümlesinin talebe ve mühibbanına ve bütün müslümanlara Allah`dan rahmet ve mağfiret dileriz. Hadis ilminin, bir sünneti öğretmenin, öğrenmenin ve onunla amel etmenin, dinimizdeki kıymeti ve ehemmiyeti izahtan vareste olup, herkesçe bilinen bir gerçektir. Allah Tealânın Habibi, son Peygamberi ve en yüksek ahlâk üzere yaratmış olduğu Efendimiz (SAV)`in söz ve fiillerinde; Kuranın tefsirini ahlâkın zirvesini, insanlığın idealini, dünya ve ahiret saadetinin tamamını ve insanlık tarihinin gelmiş gelecek büyük hakikat ve ikazlarını buluruz. İnsan, elinde olmadan akıp giden şu hayatın her saniyesinde, iyi ile kötü, doğru ile yanlış ve mutluluk ile mutsuzluk arasında bocalayıp durur. İşte Allah Tealânın kulları için, büyük bir lütuf olarak göndermiş olduğu Peygamberimiz (SAV)`in mübarek söz ve fiillerinin türkçe meallerinin doğru olarak bilinmesi de, Türk okuyucular için bu bakımdan büyük bir önem taşır. Bu eser hadisi şerifler vadisinde mümtaz bir mevkie sahip olup cem`an 7103 hadis-i şerif ihtiva eder. Bunun 6402 kadarı Peygamber (SAV)`in söz ve fiillerine, 701 kadarı da nüye ve şemailine aittir. Eser hakkında kıymetli kimselerce yazılmış takrizlerin asılları da metnin sonuna eklenmiştir. Bu Ramuz el Ehadis kitabının, Musannif Ahmed Ziyauddin Hzden sonra da, halefleri tarafından istanbul`da ve icazet verdiği diğer talebeleri tarafından da Anadolunun muhtelif merkezlerinde günümüze kadar muntazaman okutula gelmiş olduğu bilinmektedir. Gümüşhaneli Hzden sonra senelerce bu yolda büyük emek vermiş bu muhterem kimselerin hayatları ve şahsiyetleri hakkında da az çok bir bilgi vermek, bir kadirşinaslık gereği olacak ve eserin değerinin anlaşılmasında okuyucuya yardımcı olacaktır. Bu bakımdan Gümüşhaneli Ahmed Ziyauddin Hznin ve Halefleri olan zatların hayat hikâyelerini kısaca sunmayı uygun gördük. Bu meyanda özel durumu dolayısı ile Mütercim Abdülaziz Ef. Hzne daha fazla bir yer ayrılmıştır.

    Elimizdeki tercüme; Abdülaziz Bekkine (RAleyh) hoca ef. Hznin kendileri Zeyrek Çivicizade Ümmü Gülsüm Camii imamı bulundukları sırada, Ramuz el Ehadis kitabını 1950-51 senelerinde, okuturken yaptığı tercümelerin tutulmuş notlarından hazırlanmıştır. Merhum Hoca Ef. Hz bu tercümeyi yapmakta her yönden tam selâhiyeti hâizdir. Zira kitabın musannifi Ahmed Ziyauddin Ef. Hz`nin makamına halef olmuş olan Tekirdağ`lı Mustafa Feyzi Ef. Hz den irşad ve bu kitabı okutmak hususunda maddeten ve manen tam icazet ve selâhiyet almış bir kimsedir. Üstelikte eseri hemen her sene hatmetmek üzere otuz seneye yakın bir zaman, okumuş, okutmuş ve açıklamıştır. Bu notların neşri hususu ortaya çıkınca, her bir hadis tercümesi, büyük bir titizlikle, esas metin ve şerhinden teker teker yeniden gözden geçirilmiş, ancak bu yapılırken mütercim hznin üslûbu ve kullandığı kelimeler aynen muhafazaya çalışılmıştır Müdekkik okuyucuya kolaylık sağlamak bakımından, esas metin ile Türkçesi, sahife ve sahife karşılıklı olarak konulmuş ve hadisler her sahife için yeniden numaralanmıştır. Esasda kitab, hadislerin baş harflerine göre tasnif edilmiş olduğundan, aranılan bir hadisi şerifi bulabilmek için geniş bir indeks ilâvesi zaruri görülmüştür. Bu indekste ilk sayı sahife numarasını 2`cisi ise o sahifedeki hadis sırasını göstermektedir. Ayrıca, genç okuyuculara faydalı olur düşüncesi ile eserin sonuna yedi yüz kelimelik bir "Lügatçe" ilâve edilmiştir. Sözümüze son verirken bu eserin hazırlanması ve basılmasında emeği geçen herkese teşekkür eder ve bütün okuyan ve okutanlara da Allah`dan hayırlar diler, eserin Sünneti Seniye vadisinde Ümmeti Muhammed`e feyizli ve faydalı olmasını temenni ederiz Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah`a mahsustur. Kulu bir işe yönelten de, muvaffak eyleyen de ancak O`dur. "İlim taleb etmeye koşun. Sadık bir kimseden işitilecek bir hadis-i şerif, dünya ve onun üzerindeki altın ve gümüşten daha hayırlıdır". (S. 295-2) Hz Cabir r.a dan) Eseri Neşre Hazırlayanlar

Ramüz El-ehadis 2 Cilt Takım Hakkında Yorumlar

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.