Kategoriler x

Kırtasiye »

Hobi & Oyuncak »

Çocuk Kitapları »

Edebiyat Kitapları »

Eğitim - Okula Yardımcı Kitaplar »

Psikolojik Kitaplar »

Gezi ve Rehber Kitapları »

KPSS Kitapları »

Sağlık Kitapları »

Tarih Kitapları »

Tüm Kategoriler »

Yayınevi Listesi »

Yazar Listesi »

Profesyonel Çevirmenlerin Duygusal Zekaları ile Çevirmen Tatminleri Arasındaki İlişki

56,88 TL
42,66 TL

Kitabın Birinci Bölümünde çalışmanın özünü oluşturan kavramlarla ilgili Kavramsal Çerçeveye yer verilmiştir. Öncelikle Duygu, Zeka, Duygusal Zeka, İş Tatmini, Görev Tatmini- İş Tatmini-Mesleki Tatmin Ana Boyutlarından oluşan çevirmen tatmini kavramları ele alınmış ve bu kavramların çeviribilim ile bağlantısı irdelenmiştir.

İkinci Bölümünde Araştırma Yöntemine değinilmiştir. Online ve yüz yüze anket tekniğiyle piyasada çalışan profesyonel yazılı çevirmenlerden elde edilen veriler SPSS programı ile analiz edilmiş ve tanımlayıcı istatistikler, One -Way ANOVA, korelasyon, t-Testi gibi çalışmada kullanılan analiz yöntemleri ana hatlarıyla açıklanmıştır.

Üçüncü Bölümü çalışmanın çekirdek kısmını oluşturmakta ve *Veri Analizi, Bulgular ve Yorum* başlığına sahiptir. Bu bölümde piyasada çalışan profesyonel yazılı çevirmenlerin duygusal zekaları ile çevirmen tatminleri arasında herhangi bir ilişkinin olup olmadığı SPSS analizi ile ayrıntılı şekilde tespit edilmeye çalışılmış ve ayrıca profesyonel yazılı çevirmenlerin demografik özellikleri ortaya çıkarılarak çevirmenlerin duygusal zekaları ve çevirmen tatminleri arasında bir farklılık ya da ilişkinin olup olmadığı çeviribilim açısından yorumlanarak ortaya konmuştur.

Son Bölüm ise çalışmanın sonuç bölümüdür. Bu bölümde elde edilen bulgular özetlenmiş ve hem çeviri piyasasına hem çeviri eğitimine hem de öğrencilere yönelik önerilerde bulunulmuştur. Ayrıca gelecekte yapılacak olan çalışmalara konu olabilecek önerilerde de bulunulmuştur.