Kategoriler x

Çocuk Kitapları »

Edebiyat Kitapları »

Eğitim - Okula Yardımcı Kitaplar »

Gezi ve Rehber Kitapları »

Hobi & Oyuncak »

Kırtasiye »

KPSS Kitapları »

Psikolojik Kitaplar »

Sağlık Kitapları »

Tarih Kitapları »

Tüm Kategoriler »

Yayınevi Listesi »

Yazar Listesi »

Performans Ölçüm Sistemleri

18,90 TL
15,12 TL

Günümüzde performans ölçümü, işletmelerin yürüttüğü faaliyetlerin işletmenin temel amaç ve hedeflerine ne ölçüde ulaşabildiğinin izlenmesine, iyileştirmeye açık alanların belirlenmesine ve işletmenin hayatını devam ettirebilmesine imkan sağlayan kararların doğru bir biçimde alınabilmesine yönelik bir yönetim aracıdır. İşletme performans yönetim sürecinin bir parçası olan bu araç yardımıyla işletmelerin geleceğin işletmesi olabilmeleri için farklı bir performans bakış açısıyla gelişebilmelerinin ve büyüyebilmelerinin sağlanması amaçlanmaktadır. Bunun için, performans geliştirme planlaması, ölçme, değerlendirme, kontrol aşamalarıyla sistemi hedeflerine uygun olarak yönlendiren örgütsel bir düzen ve sürekli işleyen bir döngü içinde performans ölçüm sistemi oluşturulmalıdır.

Performans ölçümü sadece işletme yönetimini ilgilendiren bir konu değildir. İşletmenin tüm paydaşlarını ilgilendirmektedir. Bu yüzden, gerek paydaşları gerekse işletmenin iç yapısını ilgilendiren bir takım ölçümler işletmeler tarafından yapılmak durumundadır. Ölçümler sonucunda elde edilen veriler işlenerek işletmenin tüm yönetim faaliyetlerinin planlanmasında kullanılmakta, standardize edilmiş bilgi ile en iyi uygulamaların belirlenmesine ve kıyaslanabilmesine olanak sağlamaktadır. Bu sebeple, işletmede işlerin doğru yapılıp yapılmadığının analiz edilmesi, yapılan işlerin işletmenin vizyon, misyon, strateji ve amaçlarına uygunluğunun tespit edilebilmesi için performans ölçümleri gerekli ve önemlidir.

Performans ölçümü konusunda işletme düzeyinde çalışma yapacak akademisyen, araştırmacı ve yöneticilerin kullanabileceği bir yardımcı kitap niteliği taşıyan bu eserde, performans kavramı tüm yönleriyle ortaya konulmuş, işletmelerde performans ölçümünün önemi ve gerekliliği anlatılmıştır. Ayrıca, performans ölçüm sistemlerinin tarihsel gelişimi, genel değerlendirilmesi, sınıflandırılmasından bahsedilmiş ve Dünya’da kullanılan performans ölçüm yaklaşımları detaylı bir biçimde ortaya konulmuştur.