Kategoriler x

Çocuk Kitapları »

Edebiyat Kitapları »

Eğitim - Okula Yardımcı Kitaplar »

Gezi ve Rehber Kitapları »

Hobi & Oyuncak »

Kırtasiye »

KPSS Kitapları »

Psikolojik Kitaplar »

Sağlık Kitapları »

Tarih Kitapları »

Tüm Kategoriler »

Yayınevi Listesi »

Yazar Listesi »

30,00 TL
25,50 TL

Bu eser, Özün Özü-Lübbü’l Lübb, Muhyiddin İbnü’l-Arabi’nin Fütuhat-ı Mekkiyye isimli eserinden seçilen bir bölümün İsmail Hakkı Bursevi tarafından tercüme ve şerhidir. Osmanlı tasavvuf düşüncesinin önemli isimlerinden birisi olan ve velut yazar kişiliği ile nakli ilimler alanında oldukça kapsamlı bir külliyat bırakan mutasavvıf ve alim İsmail Hakkı Bursevi, İbnü’l Arabi’ye ait bu eserin içinden seçtiği alıntılara faydalı bilgiler, soru ve cevaplar, konuyu anlaşılır kılan misaller ekleyerek yaklaşık kırk sayfadan oluşan bu risaleyi vücuda getirmiştir.

Lübbü’l Lübb, Muhyiddin İbnü’l-Arabi’nin tasavvuf sisteminin özü mahiyetindeki alıntılarla örüldüğü için Özün Özü olarak isimlendirilmiştir. Zira tasavvuf ile alakadar olanların aşina olması gereken temel kavram ve fikirler burada özetlenmiştir. Kendi hakikatine arif olmak meselesi, insan-ı kamilin Allah tasavvuru, kişinin kendisi ve Rabbi hakkındaki hakîkat bilgisine ulaşabilmesi için vakıf olması gereken yedi tavrın, beş ilahi mertebenin ve üç seferin izahı, vahdet-i vücud anlayışının temeli bu risalenin muhtevasını oluşturmaktadır.

İsmail Hakkı Bursevi Lübbü’l Lübb’ün takdiminde yazma sebebini, Arapça eserlerden anlam çıkarmaya gücü yetmeyen ihvan için gizli bir hazine değerinde olan bu eserin Türkçeye tercümeyle açığa çıkarılması olarak açıklar. Bu risâlenin pek çok sayıda yazma nüshasının bulunması, eserin çokça sevildiğini ve okunduğunu gösterir. Zira mütercimin de işaret ettiği üzere tasavvufî meselelerin özünün anlaşılır bir şekilde sunulması, eserin yaygınlaşmasında etkili olmuştur.