Kategoriler x

Çocuk Kitapları »

Edebiyat Kitapları »

Eğitim - Okula Yardımcı Kitaplar »

Gezi ve Rehber Kitapları »

Hobi & Oyuncak »

Kırtasiye »

KPSS Kitapları »

Psikolojik Kitaplar »

Sağlık Kitapları »

Tarih Kitapları »

Tüm Kategoriler »

Yayınevi Listesi »

Yazar Listesi »

Özel Eğitimde Türkçe Öğretimi

140,00 TL
107,80 TL

Özel eğitim alanı ülkemizde hızla gelişmekte ve hem özel eğitim gereksinimi olan öğrencilere sağlanan hizmetlerde hem de bu alana yönelik uzman yetiştirme süreçlerinde son yıllarda önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Her yıl özel eğitim sınıf ve okullarında ve genel eğitim kapsamında kaynaştırma/ bütünleştirme ortamlarında eğitim alan öğrenci sayılarında artışlar gözlenmektedir.

Özel eğitim alanına uzman yetiştirmeyle ilgili önemli gelişmelerden biri de öğretmen yetiştirme alanında yaşanmıştır. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kararı ile özel eğitim kapsamındaki tüm öğretmen yetiştirme alanları birleştirilmiş ve Özel Eğitim Öğretmenliği lisans programı oluşturulmuştur.

Ayrıca genel eğitim sınıflarında eğitim alan özel eğitim gereksinimi olan öğrencilerin artmasıyla birlikte tüm öğretmen yetiştirme programlarında Özel Eğitim ve Kaynaştırma isimli zorunlu bir ders yer almaya başlamıştır. Bunun yanı sıra genel eğitim sınıflarında özel eğitim gereksiniminin dışında farklı nedenlere bağlı olarak özel gereksinimleri olan öğrenciler konusunda farkındalık artmakta ve kapsayıcı eğitim yaklaşımının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tüm sınıflarda yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Bu kitabın temel amacı özel eğitimde Türkçe öğretimi konusunda okuyucularına kuramsal ve uygulamalı genel bilgi kazandırmaktır. Öncelikli hedefi ise Özel Eğitim Öğretmenleri ve Sınıf Öğretmenleri ile bu öğretmenlik alanlarının lisans programlarında öğrenim görmekte olan öğretmen adayları olan bu kitap, özel gereksinimli öğrencilere yönelik Türkçe öğretimi konusunda bilgi edinmek isteyen tüm okuyuculara yönelik hazırlanmıştır.

Bu kitapta öncelikle genel olarak Türkçe öğretiminin nasıl gerçekleştirilmesi gerektiği açıklanmakta, sonrasında özel eğitim kapsamında yer alan altı uzmanlık alanının her birine yönelik olarak ne tür teknik ve stratejilerin kullanılabileceğiyle ilgili bilgi verilmektedir. Özel Eğitimde Türkçe Öğretimi kitabında toplam 17 bölüm yer almakta; ilk 11 bölümde Türkçe öğretimi konusunda detaylar ve son 6 bölümde ise özel gereksinimli öğrencilere yönelik kullanılabilecek teknik ve stratejiler açıklanmaktadır. Kitabın birinci bölümü Türkçe öğretimi ve özel eğitim, ikinci bölümü anadili edinimi ile anadili olarak Türkçe öğretiminin amaç ve ilkeleri, üçüncü bölümü dinleme becerisi eğitimi, dördüncü bölümü konuşma becerisi eğitimi, beşinci bölümü okuma becerisi eğitimi, altıncı bölümü yazma becerisi eğitimi, yedinci bölümü görsel okuma ve görsel sunu becerisi, sekizinci bölümü dil bilgisi öğretimi, dokuzuncu
bölümü Türkçe dersi öğretim programı ve ders planlaması, onuncu bölümü Türkçe öğretiminde strateji, yöntem, teknik ve araç gereç kullanımı ile öğrenme ortamlarının düzenlenmesi ve on birinci bölümü Türkçe öğretiminde ölçme ve değerlendirme konularına odaklanmaktadır.

Kitabın on ikinci bölümü zihin yetersizliği olan öğrencilere yönelik Türkçe öğretim teknikleri ve stratejileri, on üçüncü bölümü otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilere yönelik Türkçe öğretim teknikleri ve stratejileri, on dördüncü bölümü özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilere yönelik Türkçe öğretim teknikleri ve stratejileri, on beşinci bölümü işitme yetersizliği olan öğrencilere yönelik Türkçe öğretim teknikleri ve stratejileri, on altıncı bölümü görme yetersizliği olan öğrencilere yönelik Türkçe öğretim teknikleri ve stratejileri ve on yedinci bölümü özel yetenekli öğrencilere yönelik Türkçe öğretim teknikleri ve stratejileri konusunda detaylı bilgi vermektedir.
Bu kitabın hazırlanmasında emeği geçen tüm bölüm yazarlarımıza değerli katkılarından dolayı çok teşekkür ederiz. Ayrıca kitabın özenli bir şekilde siz okuyuculara ulaşmasını sağlayan değerli Eğiten Kitap çalışanlarına da sonsuz teşekkürler. Kitabın özel eğitim ve kaynaştırma/bütünleştirme uygulamalarına katkı getirmesini ve tüm eğitimcilere, uzmanlara, ailelere ve paydaşlara rehber olmasını dileriz.