Kategoriler x

Çocuk Kitapları »

Edebiyat Kitapları »

Eğitim - Okula Yardımcı Kitaplar »

Gezi ve Rehber Kitapları »

Hobi & Oyuncak »

Kırtasiye »

KPSS Kitapları »

Psikolojik Kitaplar »

Sağlık Kitapları »

Tarih Kitapları »

Tüm Kategoriler »

Yayınevi Listesi »

Yazar Listesi »

Onkolojide Palyatif Bakım ve Yaşam Sonu Desteği

200,00 TL
180,00 TL

Bölüm 1 Palyatif Bakım Tanımı ve Kapsamı
Bölüm 2 Dünyada Palyatif Bakım Uygulamaları
Bölüm 3 Türkiye’de Palyatif Bakım Uygulamaları
Bölüm 4 Onkolojide Güncel Antiemetik Tedavi Yaklaşımları
Bölüm 5 Onkolojide Enteral Nutrisyonel Destek Tedaviler
Bölüm 6 Onkolojide Parenteral Nutrisyonel Destek Tedaviler
Bölüm 7 Oral ve Gastrointestinal Mukozit Yönetimi
Bölüm 8 Tümör Kaşeksisi ve Yönetimi
Bölüm 9 Kanser ve Tedavi İlişkili Bitkinlik Tedavisi
Bölüm 10 Kemoterapi ile İlişkili Diyare Yönetimi
Bölüm 11 Kanser Hastalarında Konstipasyon ve Yönetimi
Bölüm 12 Tedavi İlişkili Febril Nötropeni Yönetimi
Bölüm 13 Onkolojik Tedavi İlişkili Trombositopeni Yönetimi
Bölüm 14 Kanser Hastalarında Anemi ve Demir Eksikliği Yönetimi
Bölüm 15 Onkolojide Antikoagülan Tedavi Kullanımı
Bölüm 16 Kanser Hastasında Ağrı Sınıflamaları
Bölüm 17 Ağrı Palyasyonunda Medikal Tedavi
Bölüm 18 Ağrı Palyasyonunda Girişimsel Uygulamalar
Bölüm 19 Kemik Koruyucu Tedaviler
Bölüm 20 Malign Hiperkalsemi Yönetimi
Bölüm 21 Tümör Lizis Sendromuna Yaklaşım
Bölüm 22 Kemoterapi Ekstravazasyonu Yönetimi
Bölüm 23 Kanser Hastalarında Dispne Yönetimi
Bölüm 24 Kanser Hastalarında Plevral Efüzyon Yönetimi
Bölüm 25 Onkolojide Palyatif Bronkoskopik Yaklaşımlar ve Bronşial
Stent Uygulamaları
Bölüm 26 Kanser Hastalarında Malign Asit Yönetimi
Bölüm 27 Kanser Hastalarında Peg Uygulamaları
Bölüm 28 Palyatif Perkütan Biliyer Sistem Uygulamaları
Bölüm 29 Palyatif Ercp Uygulamaları
Bölüm 30 Kolorektal Kanserlerde Palyatif Kolonoskopik Yaklaşımlar
Bölüm 31 Onkolojide Palyatif Endoskopik Ultrason Uygulamaları
Bölüm 32 Lenfödem Rehabilitasyonu
Bölüm 33 Kanser Hastalarında Deliryum ve Yönetimi
Bölüm 34 Kanser Hastalarında Uyku Problemleri ve Yönetimi
Bölüm 35 Kanser Hastalarında Antidepresan Tedaviler
Bölüm 36 Kanser Hastalarında Antipsikotik Kullanımı
Bölüm 37 Palyatif Bakımda Anksiyete ve Yönetimi
Bölüm 38 Kanser Hastalarında Kemoterapi İlişkili Kognitif Problemler
Bölüm 39 Beyin Metastazlarında Antiödem Tedaviler
Bölüm 40 Beyin Metastazı Olan Hastalarda Antiepileptik Kullanımı
Bölüm 41 Kemoterapi İlişkili Nöropatik Ağrılara Yaklaşım
Bölüm 42 Patolojik Fraktürlere Cerrahi Yaklaşım
Bölüm 43 Onkoloji Hastalarında Grip Aşısı Uygulamaları
Bölüm 44 Kemoterapotiklerle İlişkili Göz Yan Etkileri ve Yönetimi
Bölüm 45 Kanser Rehabilitasyonu Temelleri
Bölüm 46 Kemik Metastazında Radyoterapi
Bölüm 47 Beyin ve Spinal Metastazlarda Radyoterapi
Bölüm 48 Radyoterapi Acilleri
Bölüm 49 Visseral Metastazlarda Palyatif Radyoterapi
Bölüm 50 Dispne ve Hava Yolu Obstrüksiyonunda Palyatif Radyoterapi
Bölüm 51 Spinal Kord Kompresyonlarında Radyoterapi
Bölüm 52 Palyatif Radyoterapi Teknikleri (3D CRT, BRT)
Bölüm 53 Yeni Teknolojilerin Palyatif Radyoterapideki Klinik Uygulamaları
Bölüm 54 Oligometastatik Hastalıkta Stereotaktik Radyoterapi
Bölüm 55 Beyin Metastazlarında Radyocerrahi
Bölüm 56 Extrakranial Oligometastazlarda Radyoterapi
Bölüm 57 Akciğer Metastazında Stereotaktik Radyoterapi
Bölüm 58 Karaciğer Metastazlarında Stereotaktik Radyoterapi
Bölüm 59 Spinal Metastazda Stereotaktik Vücut Radyoterapisi
Bölüm 60 Spinal Dışı Kemik Metastazlarında Stereotaktik Radyoterapi (SBRT)
Bölüm 61 Beyin Metastazlarında Neoadjuvan Stereotaktik Radyocerrahi
Bölüm 62 Spinal Metastazlarda 2. Seri Radyoterapi
Bölüm 63 Palyatif Gastrik Bypass
Bölüm 64 Palyatif Gastrostomi ve Jejunostomi Uygulamaları
Bölüm 65 Malignite İlişkili İntestinal Obstrüksiyonlara Palyatif Yaklaşımlar
Bölüm 66 Yara Problemleri ve Fistül Yönetimi
Bölüm 67 Malign Safra Yolu Obstrüksiyonlarına Cerrahi Yaklaşım
Bölüm 68 Malign Asit Yönetiminde Cerrahinin Rolü
Bölüm 69 Tümör İlişkili Üst Gis Kanamalarında Cerrahi Yaklaşımlar
Bölüm 70 Tümör İlişkili Alt Gis Kanamalarında Cerrahi Yaklaşımlar
Bölüm 71 Yoğun Bakım Ünitesinde Enteral Beslenme
Bölüm 72 Yoğun Bakım Ünitesinde Parenteral Beslenme
Bölüm 73 Palyatif Bakım Kanser Hastalarında Yaşam Sonu Refrakter
Semptomların Yönetimi
Bölüm 74 Yaşam Sonu Palyatif Sedasyon
Bölüm 75 Terminal Dönemde Psikososyal Problemler