Kategoriler x

Çocuk Kitapları »

Edebiyat Kitapları »

Eğitim - Okula Yardımcı Kitaplar »

Gezi ve Rehber Kitapları »

Hobi & Oyuncak »

Kırtasiye »

KPSS Kitapları »

Psikolojik Kitaplar »

Sağlık Kitapları »

Tarih Kitapları »

Tüm Kategoriler »

Yayınevi Listesi »

Yazar Listesi »

Nur-name Varlığın İncisi

55,00 TL
46,75 TL

... Cenâb-ı Hak nebi ve resûllerin ruhlarıyla bütün meleklere

Hz. Muhammed`in ruhuna itaatkâr ve bağlı olmalarını ve tam bir kabulle onun hizmetinde durmalarını buyurdu. Ve sevgilisi olan Hz. Muhammed`in ruhuna bütün yaratılmışlara merhametli ve şefkatli olması için merhamet ve rahmeti bolca verdi. Bu manaya Ey Muhammed biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik âyet-i kerimesi sağlam bir delildir. Ve Hz. Muhammed`in ruhunu güzel ahlâkın ve yüce sıfatların çeşitleriyle süsleyip tertip eyledi. Bu iddiaya sen elbette yüce bir ahlâk üzeresin âyeti ezelî ve sağlam bir delildir... Eşi ve benzeri olmayan Cenâb-ı Hak sevgilisi olan Hz. Muhammed`i kâinatın fâtihi ve yaradılmışların esası eyleyerek nûrundan bütün kâinatı ve varlıkları yaratmayı diledi. Bunun üzerine Yüce Allâh, Hz. Muhammed`in nûrundan, önce parlak bir cevher yarattı. O mübârek cevhere bir kere nazar edince o tertemiz cevher, Cenâb-ı Hakk`ın heybetinden iki parçaya bölündü. Birinci parça, Cenâb-ı Hakk`ın heybetli nazarının dehşetinden titreyerek su olup eridi. Tâ kıyamete kadar akıp gitmektedir... Nur-nâme`den...