sadsad x
asdasd

Notlu Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat

On İki Levha Yayınları - Ders Kitapları

Abuzer KENDİGELEN

101,85 TL
96,76 TL
%5 indirim
Kazancınız
:
5,09 TL
Notlu Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat Hakkında Bilgiler
Türü: Kanun ve Uygulama Kitapları
Sayfa Sayısı: 1148
ISBN: 9786057542083
Kapak: Ciltli
Abuzer KENDİGELEN
Abuzer KENDİGELEN
Daha fazla bilgi Yazar Profili
Kampanya
 • Ürün Özellikleri
 • Ödeme Seçenekleri
 • Notlu Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat Kısa Özet

  Ticaret hukuku mevzuatını topluca ilgililerine sunabilme amacıyla derlenen bu çalışmanın dördüncü basısı da kısa sürede tükenince, güncellenmiş beşinci basıyı hazırlamak zorunluluğu doğmuştur. Bu nedenle öncelikle Eylül 2016`dan bu yana ilgili tüm kanunlarda ve diğer mevzuatta yapılan değişiklikler yerlerine işlenmiştir. Bu bağlamda esere iki yeni kanun ve bir yeni tebliğ eklenmiş; buna karşılık yeni kanunların karşılığını oluşturan eski mevzuat (bir kanun ile bir KHK) eserden çıkartıldığı gibi, eserin hacmi dikkate alınarak bağımsız denetime ilişkin bir KHK ve yönetmelik ile elektronik posta konusundaki başka bir yönetmeliğe bu basıda yer verilmesine gerek görülmemiştir. Belirtelim ki bu çalışma, 15 Eylül 2017 tarihi itibariyle yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır; dolayısıyla güncellik bakımından anılan tarih esas alınmalıdır. (Önsözden)


  İçindekiler


  [1] Türk Ticaret Kanunu


  [2] Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun


  [3] Kooperatifler Kanunu


  [4] Sermaye Piyasası Kanunu


  [5] Çek Kanunu


  [6] Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun


  [7] Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu


  [8] Rekabetin Korunması Hakkında Kanun


  [9] İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun


  [10] Sınai Mülkiyet Kanunu


  [11] Esnaf ve Sanatkar ile Tacir ve Sanayicinin Ayrımına İlişkin Karar


  [12] Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar


  [13] Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik


  [14] Ticaret Sicili Yönetmeliği


  [15] Ticaret Şirketlerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik


  [16] Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik


  [17] Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik


  [18] Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik


  [19] Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik


  [20] Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ


  [21] Elektronik Defter Genel Tebliği


  [22] Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine ve Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ


  [23] Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ


  [24] Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ


  [25] Halka Açık Olmayan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Birikimli Oy Kullanımına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ


  [26] Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ


  [27] Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ


  [28] Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ


  [29] Münfesih Olmasına veya Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim ve Limited Şirketler ile Kooperatiflerin Tasfiyelerine ve Ticaret Sicili Kayıtlarının Silinmesine İlişkin Tebliğ


  [30] Şirketlerde Yapı Değişikliği ve Ayni Sermaye Konulmasında Siciller Arası İşbirliğine İlişkin Tebliğ


  [31] Ticaret Şirketlerinin Tüzel Kişiliği Bulunmayan Bir Ortaklık Yapısı ile İşlettikleri Ticari İşletmelerin Ticaret Sicillerine Tescili Hakkında Tebliğ


  [32] Ticaret Unvanları Hakkında Tebliğ


  [33] Sermaye Şirketlerinin Tasfiyesinde Şirket Alacaklılarının Alacaklarının Yatırılacağı Bankanın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ


  [34] Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararına İlişkin Usul ve Esaslar


  [35] Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporuna İlişkin Esaslar


  [36] Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 01/26 Sayılı Kararı


  Sistematik Fihrist
  Kavram İndeksi

Notlu Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat Hakkında Yorumlar

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.