Kategoriler x

Çocuk Kitapları »

Edebiyat Kitapları »

Eğitim - Okula Yardımcı Kitaplar »

Gezi ve Rehber Kitapları »

Hobi & Oyuncak »

Kırtasiye »

KPSS Kitapları »

Psikolojik Kitaplar »

Sağlık Kitapları »

Tarih Kitapları »

Tüm Kategoriler »

Yayınevi Listesi »

Yazar Listesi »

32,00 TL
30,40 TL

Siyaset bilimi, ortaya çıkışı ve yapısı itibariyle ekonomi, tarih ve sosyoloji gibi alanlarla disiplinler arası bir ilişki kurmuştur. Siyaset biliminin multidisipliner bir bilim dalı olması, son yıllarda biyoloji, psikoloji ve nörobilim gibi alanlarla da ilişki içinde olmasına kapı açmıştır. İnsani bilimlerdeki bu eğilim biopolitika, politik psikoloji ve nöropolitika gibi alt alanların oluşmasını sağlamıştır. Bu yeni alanların ortak noktası bireylerin davranışlarının ve karar alma eğilimlerinin siyasi davranış bağlamında anlaşılmaya çalışılmasıdır. Siyaset bilimi geleneksel olarak toplu olarak siyaseti anlamaya odaklanırken, yeni yöntemler ve teknikler bireysel düzeyde politik davranışı anlama yeteneğimizi geliştirir ve bilgi işlemedeki bireysel farklılıkların kitlesel düzeyde gözlenen politik davranışa nasıl yol açabileceğini düşünür. Ancak genel anlamda birey davranışını anlamlandırma amacıyla kullanılan nörobilim cihazları siyaset bilimi araştırmalarında çok kısıtlı şekilde kullanılmaktadır. Bu bağlamda bireylerin siyasi davranışlarının anlamlandırılması amacıyla EEG ve Eye Tracking gibi cihazların kullanılması siyaset bilimi literatürü bakımından oldukça yeni ve nadir görülen bir durumdur. Özellikle siyaset bilimi alanında hazırlanan doktora tezlerinin henüz bu veri toplama yöntemiyle tanışmadığı görülmüştür. Bu da ne dünyada ne de Türkiye’de nörobilim cihazlarının siyaset bilimi alanında yapılmış tezlerde henüz kullanılmadığını ortaya koymaktadır.