Kategoriler x

Çocuk Kitapları »

Edebiyat Kitapları »

Eğitim - Okula Yardımcı Kitaplar »

Gezi ve Rehber Kitapları »

Hobi & Oyuncak »

Kırtasiye »

KPSS Kitapları »

Psikolojik Kitaplar »

Sağlık Kitapları »

Tarih Kitapları »

Tüm Kategoriler »

Yayınevi Listesi »

Yazar Listesi »

Müzik Sanatı ve Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar III

85,00 TL
69,70 TL

Antik dönemden günümüze müziğin amacı ve kapsamına dair çeşitli tanımlar ve tespitler yapılmıştır. Müziğe dair ilk düşünceleri yaklaşık aynı zamanlarda yaşamış ancak farklı coğrafyalarda bulunmuş iki filozof belirtmiştir: Eski Yunan’da Pythagoras (İÖ 580-500) ve Eski Çin’de Konfüçyüs (İÖ 551-478)... Her iki isim de müziği varlıkbilimsel ve insanbilimsel yönleriyle ele almışlardır. Öte yandan Platon (İÖ 427- İÖ 347) müziğin en önemli eğitim aracı olduğundan bahsederken, Aristoteles (İÖ 384-İÖ 322) müziğin eğitim, arınma ve zaman geçirme gibi değişken amaçlarını belirtmektedir. Bunun yanı sıra Aristoxenus (İÖ 345- ?) müziğin bilimsel yanına dikkat çekerken İbn Sina (980-1037) müzikte kullanılan seslerin duygusal ve estetik uyumundan söz etmektedir.