Kategoriler x

Çocuk Kitapları »

Edebiyat Kitapları »

Eğitim - Okula Yardımcı Kitaplar »

Gezi ve Rehber Kitapları »

Hobi & Oyuncak »

Kırtasiye »

KPSS Kitapları »

Psikolojik Kitaplar »

Sağlık Kitapları »

Tarih Kitapları »

Tüm Kategoriler »

Yayınevi Listesi »

Yazar Listesi »

Muribul İzhar Arapça

45,00 TL
38,25 TL

Mu‘rib edebiyatının en önemli isimlerinden Zeynîzâde Hüseyin Efendi’nin (rahimehullâh), İmâm Birgivî’nin (rahimehullâh) *İzhâru’l-Esrâr* isimli eserine yazdığı *Hallü Esrâri’l-Ahyâr* adındaki mu‘ribdir. Çalışmanın en önemli özelliği Süleymaniye Kütüphanesi’nde (Atıf Efendi, nr. 2596) bulunan müellif hattından tahkik edilerek yayıma hazırlanmış olmasıdır.

Tahkikte izlenilen usûl:

Müellifin yazdığı ve tashih ettiği nüsha asıl olarak alındı.

Eser, müellifin kabul ettiği imlâî noktalar olduğu gibi bırakılmakla birlikte yeni imlâ kaidelerine göre düzenlendi.

Asıl nüshanın kenarında yazan ve müellife ait olan haşiyeler dipnot olarak eklendi.

Asıl nüshada kısa olarak yazılan kelimeler açıkça uzun bir şekilde yazıldı.

Asıl nüshanın varak numaraları eklendi.

İzhâr metni tam bir şekilde harekelendi.

Ayet-i kerîmelerin, hadîs-i şerîflerin ve istişhad edilen şiirlerin tahric ve referansları yapıldı.

Manası kapalı kelimeler şerh edildi.

Eserde geçen âlimlerin kısa tercümeleri verildi.

Çalışmanın sonuna ayet-i kerimelerin, hadis-i şeriflerin, âlimlerin ve şiirlerin fihristleri ile kaynakça eklendi.