Kategoriler x

Çocuk Kitapları »

Edebiyat Kitapları »

Eğitim - Okula Yardımcı Kitaplar »

Gezi ve Rehber Kitapları »

Hobi & Oyuncak »

Kırtasiye »

KPSS Kitapları »

Psikolojik Kitaplar »

Sağlık Kitapları »

Tarih Kitapları »

Tüm Kategoriler »

Yayınevi Listesi »

Yazar Listesi »

Muhammed b. İsa et-Tirmizi'nin Eserleri Üzerine Yapılan Çalışmalar

10,00 TL
8,00 TL

et-Tirmizi (ö. 279/892), el-Camiu`s-Sahih`ini şöyle takdim etmiştir: "Ben, el-Camiu`l-Kebir`i önce Hicaz alimlerine gösterdim beğendiler. Irak alimlerine götürdüm. Onlar da eseri övdüler. Horasan alimlerine takdim ettim. Onlar da memnun oldular, bilahare eseri ilim alemine sundum. Bu eser kimin evinde bulunursa, orada konuşan bir Peygamber vardır."

Muhammed b. Ahmed Şemsuddin ez-Zehebi (ö. 748/1348), Tezkiretu`l-Huffaz, Daru`l-Kutubi`l-İlmiyye, Beyrut, trz. c. II, s. 634.

et-Tirmizi`nin el-Ceımiu`s-Sahih`inden sonra en meşhur eseri olan eş-Şemaillü`n-Nebeviyye vel-Haseıllu`l-Mustafaviyye adlı eseri Şemâil Edebiyatı`nın ilk örneği kabul edilmiştir. Hadis filmleri ve Tarih ilimlerine dair yazma olarak muhafaza edilen diğer eserlerinin gün yüzüne çıkarılması onun diğer ilimlere vukûfiyetinin de ortaya çıkarılmasına vesile olacaktır.