Kategoriler x

Çocuk Kitapları »

Edebiyat Kitapları »

Eğitim - Okula Yardımcı Kitaplar »

Gezi ve Rehber Kitapları »

Hobi & Oyuncak »

Kırtasiye »

KPSS Kitapları »

Psikolojik Kitaplar »

Sağlık Kitapları »

Tarih Kitapları »

Tüm Kategoriler »

Yayınevi Listesi »

Yazar Listesi »

Merahu'l-Me'ali Fi Şerhi'l-Emali

84,24 TL
52,23 TL

Mütercim Âsim Efendi`nin (ö. 1235/ 1819) Sultan Ücüncü Selim`e ithaf ettiği Merahuî-Meâlî, Kasîde-i Emâlî`nin en cok rağbet gören şerhlerindendir. Bu eserde, kelâm ve akâid ilmine dair geniş bir mukaddimeden sonra her beytin şerhi ve kavâid tahlilleri yapılmış, kelime manâları verilmiştir. Hâmişinde ise Nuh b. Mustafâ`nın El-Milel ve`n-Nihal kitabının tercümesi vardır. Bu eserde, Merahu`l-Meâlî Fî Serhi`l- Emâlî`nin tıpkıbasımı ile eser ve müellif hakkında malumatın yer aldığı bir giriş yer almaktadır. Ayrıca bu çalışmaya ek olarak Şeyhülislâm Hoca Sa`deddin Efendi`nin manzum Emâlî Tercümesi olan Kasîde-i Lâmiyye ile MahzenüT-Ulûm kitabından Emâlî`nin tercümesinin tıpkıbasımı ilâve edilmiştir.