Kategoriler x

Çocuk Kitapları »

Edebiyat Kitapları »

Eğitim - Okula Yardımcı Kitaplar »

Gezi ve Rehber Kitapları »

Hobi & Oyuncak »

Kırtasiye »

KPSS Kitapları »

Psikolojik Kitaplar »

Sağlık Kitapları »

Tarih Kitapları »

Tüm Kategoriler »

Yayınevi Listesi »

Yazar Listesi »

Kevaşi ve Kur’an Yorumu

42,00 TL
33,60 TL

İslâm dünyasının Moğol istilâsına uğradığı bir dönemde yaşayan Kevâşî (ö. 680/1281), bütün güçlüklere rağmen Tefsir, Kırâat ve diğer Kur`ân İlimleri sahalarında birçok eser te`lif etmiş ve ilmî gayeyle dönemin önemli ilim merkezlerine seyahatlerde bulunmuştur. Kaleme aldığı tefsirleri kendisinden sonraki bazı meşhur âlimlerin eserlerine kaynak olmuş, Celâleddin el-Mahallî ve Celâleddin es-Suyûtî gibi müfessirler onun tefsirinden yararlanmışlardır. Bununla beraber yaptığı bu çalışmalar ilim dünyası tarafından pek tanınmamıştır. Biz böyle bir âlimi ve eserlerini ilim âlemine tanıtmak, tefsir alanında neler yaptığını tespit etmek üzere, onun Tebsıra ve Telhîs isimli tefsirleri üzerinde araştırmaya yöneldik. Bu konuda herhangi bir çalışmanın yapılmamış olması da bizi bu sahada araştırmaya teşvik eden unsurlardan biri olmuştur.