Kategoriler x

Çocuk Kitapları »

Edebiyat Kitapları »

Eğitim - Okula Yardımcı Kitaplar »

Gezi ve Rehber Kitapları »

Hobi & Oyuncak »

Kırtasiye »

KPSS Kitapları »

Psikolojik Kitaplar »

Sağlık Kitapları »

Tarih Kitapları »

Tüm Kategoriler »

Yayınevi Listesi »

Yazar Listesi »

55,00 TL
44,00 TL

Di ve berheme de li gel serpehatiya peydabuna kexeza qederguher, li ser paşerroja we u civata bekaxez ji fikir u perspektifen cuda dihen peşkeşkirin.

Hun de di labirenten diroke de rasti kaxezen listikan bihen u bin van xemilen jiyane re ji Rojhilata Dur heta Ewropaye, ji şaristaniyeke bere xwe bidin şaristaniyeka din u li bajaren vediti, li bircen weranbuyi behna xwe vedin. Hun de bibin mevanen gerokan u guhdariya birinanen wan bikin; bera du şopgeren meraqdar bidin u di ruye kaxezan listikan de li şopen şaristaniyen cuda u baweriyen curbicur bigerin u herweha bi nişanen li ruyen kaxezan neqişandi re bikevin sihbete u ew ji de bi kurdiyeka kurmanci ya rewan siren xwe eşkere bikin u li şopen şaristaniyen cuda mikur bihen.

Hun de herweha bi meraqeka mezin li şopa çalakiyeka ji wan çalakiyen entelektüel, ango serbejinga listiken me yen kaxezan ji bigerin...