Kategoriler x

Çocuk Kitapları »

Edebiyat Kitapları »

Eğitim - Okula Yardımcı Kitaplar »

Gezi ve Rehber Kitapları »

Hobi & Oyuncak »

Kırtasiye »

KPSS Kitapları »

Psikolojik Kitaplar »

Sağlık Kitapları »

Tarih Kitapları »

Tüm Kategoriler »

Yayınevi Listesi »

Yazar Listesi »

Kaside-i Bürde Tesbi'i

16,00 TL
11,52 TL

Niyazi-i Mısri’nin bugüne kadar ülkemizde araştırma konusu edilmemiş Büsiri’nin el-Kevakibu’d-Durriyye fi Medhi Hayri’l-Beriyye adlı Kaside-i Bürde (Bür`e) diye meşhur olan kasidesi üzerine Arapça olarak nazmettiği tesbi‘inin tenkitli neşridir. Çalışma, *Giriş*in yanı sıra iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Niyâzî-i Mısrî’nin hayatı ve eserleri incelenmiştir. İkinci bölümde ise Kasîde-i Bürde Tesbî‘inin nüshaları, yazılış sebebi, muhtevası, tenkitli metninin oluşturulmasında takip edilen yöntem, tenkitli metni ve Türkçe çeviri metni verilmiştir. Bu çalışmada bahse konu tesbî‘in tenkitli metni, Türkiye kütüphanelerinde tespit edilen altı nüshadan dördünün karşılaştırması yapılarak oluşturulmuştur. Ortaya çıkan 161 bentlik metin esas alınarak Türkçeye çevirisi yapılmış ve çeviride tesbî‘in yapısına uygun olarak bent bent tercüme edilmesine dikkat edilmiştir.