Kategoriler x

Çocuk Kitapları »

Edebiyat Kitapları »

Eğitim - Okula Yardımcı Kitaplar »

Gezi ve Rehber Kitapları »

Hobi & Oyuncak »

Kırtasiye »

KPSS Kitapları »

Psikolojik Kitaplar »

Sağlık Kitapları »

Tarih Kitapları »

Tüm Kategoriler »

Yayınevi Listesi »

Yazar Listesi »

Kamu Maliyesi

60,00 TL
54,00 TL

Birinci Bölüm
Maliye Teorisi Ve Kamu Ekonomisi

1. Kamu Maliyesine Giriş
2. Devletin Piyasaya Müdahalesinin Haklı Gerekçeleri: Piyasa
Aksaklıkları
3. Devlet Faaliyetlerinin Nasıl Olması Gerektiğine İlişkin
Yaklaşımlar

İkinci Bölüm
Kamu Harcamaları

1. Kamu Harcamalarının Tanımı Ve Özellikleri
2. Kamu Harcamalarının Sınıflandırılması
3. Kamu Harcamaları Hakkında Klasik Ve Modern Maliye Anlayışı

Üçüncü Bölüm
Kamu Gelirleri

1. Kamu Gelirlerinin Tanımı Ve Niteliği
2. Vergi Teorisi
3. Vergilemenin Etkileri

Dördüncü Bölüm
Devlet Borçları

1. Borçlanma Kavramı Ve Borçlanmaya İlişkin Yaklaşımlar
2. Devlet Borçlanmasının Nedenleri, Kapasitesini Ve Sınırını Etkileyen Faktörler
3. Türkiye`de Devlet Borçlanmasının Yasal Dayanağı Ve Devletin
Borçlanma Yetkisi

Beşinci Bölüm
Bütçe

1. Bütçenin Tanımı, Genel Özellikleri, Unsurları Ve Tarihi Gelişimi
2. Bütçe Hakkı Ve Gelişimi
3. Bütçenin İşlevleri

Altıncı Bölüm
Maliye Politikası

1. Maliye Politikasının Tanımı
2. Maliye Politikasının Ortaya Çıkışı Ve İktisadi Görüşlerin Maliye
Politikasına Bakışı
3. Maliye Politikası Araçları