Kategoriler x

Çocuk Kitapları »

Edebiyat Kitapları »

Eğitim - Okula Yardımcı Kitaplar »

Gezi ve Rehber Kitapları »

Hobi & Oyuncak »

Kırtasiye »

KPSS Kitapları »

Psikolojik Kitaplar »

Sağlık Kitapları »

Tarih Kitapları »

Tüm Kategoriler »

Yayınevi Listesi »

Yazar Listesi »

İşyerinde Mahremiyet Olgusu

49,50 TL
43,07 TL

Bireysel, örgütsel ve toplumsal farkındalığa ve duyarlılığa katkıyı amaçlayan *İşyerinde Mahremiyet Olgusu* isimli bu çalışma, beş ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde mahremiyet kavramının tanımı, kapsamı, türleri, tarihi, önemi ve hukuki boyutu üzerinde durulmaktadır. İkinci bölümde, gözetim ve izleme kavramlarının açıklanmasının ardından, işyerlerinde işgörenlerin gözetimi ve izlenmesi amacıyla kullanılan çeşitli teknolojiler ve yöntemler üzerinde durulmaktadır. Üçüncü bölümde, işverenlerin ve işgörenlerin işyeri gözetim ve izlemelerine nasıl yaklaştıkları, ayrı ayrı ele alınıp tartışılmaktadır.

Dördüncü bölümde, yönetimin *örgütsel amaçlarla bireysel amaçları uyumlaştırma* ilkesinden hareketle, işgörenlerin mahremiyet haklarına saygılı ve etkin işyeri gözetim ve izlemeleri için işverenlerin, işgörenlerin ve üçüncü kişi ya da kurumların üzerine düşen sorumluluklar tartışılmaktadır. Beşinci ve son bölümde ise, günümüz işyerlerinde hangi gözetim ve izleme yöntemlerinin ne ölçüde kullanıldığı, işgörenlerin bu gözetim ve izlemelere *mahremiyet açısından* nasıl yaklaştıkları, işyeri gözetim ve izlemelerinin işletmeler ve işgörenler üzerindeki etkileri, görgül bir araştırma ile incelenmektedir. Araştırmada elde edilen bulgular hem araştırmacılara ve hem de uygulamadaki yöneticilere ışık tutacak niteliktedir.