Kategoriler x

Çocuk Kitapları »

Edebiyat Kitapları »

Eğitim - Okula Yardımcı Kitaplar »

Gezi ve Rehber Kitapları »

Hobi & Oyuncak »

Kırtasiye »

KPSS Kitapları »

Psikolojik Kitaplar »

Sağlık Kitapları »

Tarih Kitapları »

Tüm Kategoriler »

Yayınevi Listesi »

Yazar Listesi »

İstihdam, Eğitim ve Kültürel Boyutuyla Gençlik

75,00 TL
66,00 TL

Giriş
1. Bölüm Gençliğin Eğitim, Kültür Ve İstihdam Durumları
Gençlik Tanımı
Türkiye’de Gençliğin Durumu Ve Profili
Türkiye’de Gençlik Sorunları Ve Politikaları
Türkiye’de Gençliğin Sorunları
Eğitimle İlgili Sorunlar
Ergenlik Sorunları
İşsizlik Ve Çalışma Hayatıyla İlgili Sorunlar
Zararlı/Kötü Alışkanlıklar
Gençlik Ve Suç
Aile İçi İletişimden Kaynaklı Sorunlar
Serbest Zaman Değerlendirmesi
Türkiye’de Gençlik Hizmetleri Ve Politikaları
Gençlik Politikalarına Yönelik Kamu Ve
Yerel Bazdaki Temsilciler
Gençlik Alanındaki Yerel Temsilciler
Gençliğin Çalışma Hayatı Ve İstihdamı
Çalışma Ve İstihdam Kavramları
Gençliğin Emek Piyasalarına Ve İstihdama Katılımı
Gençlerin Çalışma Ve İstihdam Sorunları
Türkiye’de Genç İstihdamına Yönelik Politikalar
Genç İstihdamına Yönelik Pasif Politikalar
İşsizlik Sigortası
Kısa Çalışma Ödeneği
Ücret Garanti Fonu
İş Kaybı Tazminatı
İhbar Ve Kıdem Tazminatı
Genç İstihdamına Yönelik Aktif Politikalar
Mesleki Eğitim Programları
İşbaşı Eğitim Programları
İş Ve Meslek Danışmanlığı
Girişimcilik Eğitimi Programı
İstihdam Sübvansiyonları
Engellilere Ve Eski Hükümlülere Yönelik Faaliyetler
Toplum Yararına Çalışma Programları
Meslek Araştırma Ve Geliştirme Çalışmaları
Doğrudan Kamu Sektöründe İstihdam Programları
Gençliğin Eğitim, Kültür Ve Gündelik Yaşamı
Türkiye’de Gençliğin Eğitim Profili
Türkiye’de Gençlerin Eğitim Sorunları
Türkiye’deki Eğitim Politikaları
Gençliğin Boş Zamanlarını Değerlendirme Alışkanlıkları
Türkiye’de Gençliğin Gündelik Yaşamı Ve Kültürel Eğilimleri
Türkiye’de Gençlere Yönelik Kültür Politikaları
2. Bölüm Araştırmanın Metodolojisi
Araştırmanın Problemi
Araştırmanın Amacı Ve Soruları
Araştırmanın Modeli
Veri Toplama Araçları
Soru Kağıdı Araştırma Grubu
Derinlemesine Görüşmeler
Verilerin Analizi
3. Bölüm Saha Araştırması Bulguları
Gençlerin Sosyo-Demografik Özellikleri
Gençlerin Demografik Göstergeleri
Gençlerin Anne-Babalarına İlişkin Demografik Göstergeler
Gençlerin Hanehalkı Sosyo-Ekonomik Göstergeleri
Gençlerin Göç Göstergeleri
Çalışma Hayatı Ve İstihdama İlişkin Bulgular
Gençlerin Mesleki Eğitimi
Gençlerin Çalışma Durumu
Gençlerin İş Arama Durumu
Eğitim, Kültür Ve Gündelik Yaşama İlişkin Bulgular
Medya Takip Alışkanlıkları
Eğitime İlişkin Bulgular
Eğitim, Çalışma Ve Gündelik Yaşama İlişkin Bakış Açıları
Türkiye’nin En Temel Problemleri
Şehrin En Temel Sorunları
Mutluluk Durumu
Sonuç
Kaynaklar