Kategoriler x

Çocuk Kitapları »

Edebiyat Kitapları »

Eğitim - Okula Yardımcı Kitaplar »

Gezi ve Rehber Kitapları »

Hobi & Oyuncak »

Kırtasiye »

KPSS Kitapları »

Psikolojik Kitaplar »

Sağlık Kitapları »

Tarih Kitapları »

Tüm Kategoriler »

Yayınevi Listesi »

Yazar Listesi »

İsmet Özel: Versus Dünya Sistemi

56,63 TL
35,11 TL

İsmet Özel gibi bir şair filozof`un, şairliği ve şiirleri üzerine çok sayıda araştırma yapılmıştır. Bir bakıma Türk şiirindeki yeri ve önemi bakımından şairliği ve şiirinin hakkı farklı cenahtaki görüş sahiplerince teslim edilmiştir. Ancak söz onun siyasi, kültürel, toplumsal alana ve Türkiye`nin geleceğine dair fikirlerine gelince, Türkiye`deki yaygın sanat, düşünce ve siyasi çevrelerce hep göz ardı edilmiş, görmemezlikten gelinmiştir. Özel`e göre bu, bilinçli olarak yapılan bir tercihtir. İsmet Özel üzerine şimdiye kadar yapılan çalışmaların eksik bıraktığı ancak Özel için by alandaki fikirlerinin en az şiiri ve edebiyatı kadar önemli olduğu düşüncesi defalarca metinlerinde tekrar edilmektedir. Şiirleri düşüncelerinin ruhuna işaret ise diğer yazıları da o ruhun içinde can bulduğu beden olarak görülmelidir. Bu kitapta, İsmet Özel`in göz ardı edildiği düşünülen, görmemezlikten gelinen fikirlerinin izi sürülmektedir.

Anadolu topraklarında oluşan Türklüğün tarihin görünür sahnesindeki rolünü zayıfllatmaya yönelik gerek Türkiye içinden gerekse dünya sistemi veya kapitalist hegemonya düzeniyle gelen saldırılar bir bakıma Özel`in nöbet yerini tayin etmiştir. Elbette Özel`in düşünce seyrini tesmiye için üç tarzı fikirden(solcu, islamcı, milliyetçi) söz edilebilir, ancak Özel`in tuttuğu nöbet yerinin değiştiğini söylemek doğru olmaz. Her üç dönemde dünya sisteminin saldırılarını doğrudan göğüslemiş ve Türkiye`nin yeniden dirilişinde fikri çatının oluşumuna tuğla taşımaya devam etmektedir.

İsmet Özel bir şiirinde, "boynumda bana yargı yükleyenlerin utançlarından yapılma mücevherler" diyerek, çevreye aldırmadan, ona teslim olmadan kendi fikir yolculuğunu sürdürmüştür. Kerbela şehidi Hz. Hüseyin`e aften söylenen "Başın düşmanın elinde olabilir ama elin asla!"sözünün işaret ettiği "onur ve agah olma hali" İsmet Özel veçhesinin el belirgin çizgisi olarak her dönemde öne çıkmıştıur. Bir şiirinde "Tam düşücekken tutunduğum tuğlayı kendime rabb bellemeyeceğim" dizesi, onun bu konudaki titizliğini beyan etmektedir. Aynı titizliğini, "Uhud Savaşı" sırasında nöbet yerlerini terk edenleri hatırlatarak, "Tuttuğu nöbet sırasında şekerleme yapanların kurşuna dizildiği bir ülkede yaşamak istiyorum" diyerek, bu toprakların/Anadolu`nun vatan kılınmasının ve gelecekte de vatan kalabilmesinin bedelinin ne olduğunu açıkça faş etmektedir. Türkiye`nin karşı karşıya olduğu küresel saldırıların püskürtülebilme şartını "millet" olma bilincine bağlayan Özel, millete mensup her bireyin statüsü ne olursa olsun agah olmasını ve nöbet yerini terk etmemesini her fırsatta salık vermektedir. Bir bakıma o, güneşin doğuşunu umanlara eğer gece uykuda kalma tehlikesi taşıyorsa bütün geceyi uyanık geçirmeyi göze almalarını vatan borcu olarak hatırlatmaktadır.