Kategoriler x

Çocuk Kitapları »

Edebiyat Kitapları »

Eğitim - Okula Yardımcı Kitaplar »

Gezi ve Rehber Kitapları »

Hobi & Oyuncak »

Kırtasiye »

KPSS Kitapları »

Psikolojik Kitaplar »

Sağlık Kitapları »

Tarih Kitapları »

Tüm Kategoriler »

Yayınevi Listesi »

Yazar Listesi »

İmam-ı Rabbani Risaleleri

40,00 TL
20,00 TL

*Bu eser, İmâm-ı Rabbânî’nin tasavvufî görüşlerinin bir hulâsasını ihtiva ettiği için oldukça önemlidir ve ‘Mektûbât’ın özeti’ diye nitelenmesi mümkündür. Ayrıca Mektûbât’ta bulunmayan birçok yeni bilgiyi de içermektedir.* Prof. Dr. Necdet Tosun
*İkinci Binyılın Yenileyicisi* (Müceddid-i Elf-i Sânî) olarak anılanİmâm-ı Rabbânî Ahmed Sirhindî’nin Mebde’ ve Me‘âd, Ma‘ârif-iLedünniyye, Mükâşefât-ı Gaybiyye isimli üç risalesi, Nakşbendiliksahasında çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Necdet Tosun tarafındanFarsça aslından özenle çevrildi.İmâm-ı Rabbânî Risaleleri, Hâcegân ve Nakşbendî büyüklerinin seyr usülûk usulleri, mânevî yolculuğun mertebeleri, ruhlar âlemi, tecellîler, vahdet-i şuhûd, Allah’ın zâtı, sıfatları ve bunların dünya ile ilişkisi gibihem kelâm hem de felsefenin temel konuları hakkında tasavvufîyorumlar ihtiva ediyor.