Kategoriler x

Çocuk Kitapları »

Edebiyat Kitapları »

Eğitim - Okula Yardımcı Kitaplar »

Gezi ve Rehber Kitapları »

Hobi & Oyuncak »

Kırtasiye »

KPSS Kitapları »

Psikolojik Kitaplar »

Sağlık Kitapları »

Tarih Kitapları »

Tüm Kategoriler »

Yayınevi Listesi »

Yazar Listesi »

İhya-u Ulumid'd-Din Tercümesi Büyük Boy 8 Cilt Takım

1.500,00 TL
1.230,00 TL

İmam-ı Gazâlî’nin mühteşem eseri, İhyâu Ulûmi’d-Dîn iki yıllık bir çalışmanın neticesinde yeniden yayına hazırlandı.

• Uzun başlıklar sadeleştirildi.
• Kelimeler günümüz diline uyarlandı.
• Arapça metinler gözden geçirildi.
• Kaynaklar tespit edilmeye çalışıldı.
• Gözü yormayan ayvori kağıt kullanıldı.

İmam Gazâlî, İhyâ’da, bir Müslüman’ın mutlaka bilmesi gereken hususları; *ibadetler*, *âdetler*, *helak ediciler* ve *kurtarıcılar* ana başlıkları altında toplayarak derinlemesine incelemiştir. Gazâlî, ele aldığı konuları kuru bilgi yığını şeklinde anlatmamış, ilmin irfân ile meczedilmesi lüzumuna her vesileyle işaret etmiştir. O, namazı ve orucu, zekâtı ve haccı anlatırken esrârına işaret etmiş; alış-veriş, evlilik ve yolculuk gibi insânî muâmelelerin âdâbına riâyeti fevkalâde önemsemiştir.

1. Cilt: İlim - Akâid - Tahâret - Namaz

2. Cilt: Namaz-Zekat - Oruç - Hac - Kur’an Okuma - Zikir ve Dua

3. Cilt: Yemek Yeme - Nikâh – Kazanç - Helal-Haram - Dostluk Âdâbı

4. Cilt: Kardeşlik - Uzlet - Sefer - Semâ ve Vecd - Mârufu Emir, Münkeri Nehy – Peygamber Ahlakı

5. Cilt: Kalbin Hâlleri - Nefsi Terbiye - Şehveti Kırma - Lîsânın Âfetleri - Gazab ve Hasedin Zemmi

6. Cilt: Dünyayı Zemmetmek - Mal Sevgisinin Zemmi - Riyânın Zemmi - Kibir ve Ucub - Gururun Zemmi

7. Cilt: Tövbe - Sabır ve Şükür - Fakr ve Zühd - Tevhid ve Tevekkül

8. Cilt: Muhabbet ve Rıza - İhlas – Murâkabe - Muhasebe - Tefekkür - Ölüm ve Sonrası