Kategoriler x

Çocuk Kitapları »

Edebiyat Kitapları »

Eğitim - Okula Yardımcı Kitaplar »

Gezi ve Rehber Kitapları »

Hobi & Oyuncak »

Kırtasiye »

KPSS Kitapları »

Psikolojik Kitaplar »

Sağlık Kitapları »

Tarih Kitapları »

Tüm Kategoriler »

Yayınevi Listesi »

Yazar Listesi »

İbn Kesir Hayatı ve Kıraati

23,00 TL
15,64 TL

Kur`an-ı Kerim nazil olmaya başladığı andan itibaren Müslümanlar, onu dini inanç ve ibadetlerinin temeli, genel ya da özel davranışlarının rehberi olarak kabul etmişlerdir. Dolayısıyla bu derecede önemi hâiz olan bu kutsal kitap, metin ve manası yönünden her zaman titiz çalışmalara konu olmuştur. Kur`an-ı Kerim`in metniyle ilgili pek çok çalışma alanlarından biri de onun kıraati yani okunuşu konusudur, Kıraat ilmi Hz. Peygamber ile başlayıp günümüze kadar devam eden İslâmi ilimlerin en önemlilerindendir. Bu ilim, batılıların iddia ettiği gibi Kur`an`ın tahrif olduğunu değil, onun entelektüel sanat zevkini bünyesinde muhafaza ettiğini gösteren delillerden birisidir. İlk devirlerde başlayan ve daha sonra Kur`an-ı Kerim`in korunmasına yönelik bir ilim dalı haline gelen kıraatle ilgili olarak Müslüman ilim adamları pek çok önemli eserler te`lif etmişlerdir. Öte yandan kıraat
farklılıklarından hareket eden batılı bilim adamları Kur`an-ı Kerim`e haksız tenkitler yöneltmektediler. Bu sebeple kıraat ilmi, İslâmi ilimler alanındaki canlılığını sürekli korumuştur. Bu çalışmada, kıraat ilmi içerisinde önemli bir yer tutan kıraat imamlarından İbn Kesir`in hayatının incelenmesi ve onun kıraatinin çeşitli 0 zelal (ey) Kese rİNz7erİlşaTaL sr: rea Katater