Kategoriler x

Çocuk Kitapları »

Edebiyat Kitapları »

Eğitim - Okula Yardımcı Kitaplar »

Gezi ve Rehber Kitapları »

Hobi & Oyuncak »

Kırtasiye »

KPSS Kitapları »

Psikolojik Kitaplar »

Sağlık Kitapları »

Tarih Kitapları »

Tüm Kategoriler »

Yayınevi Listesi »

Yazar Listesi »

Homerose Kurd

15,00 TL
12,75 TL

Haydar gunduz, di sala 1955`an de li gunde kosa navça qereyaziya erzirome ji dayik büye. bere dibistana gunde xwe, dibistana navin li erzirome diqedine. 1975`an de mehelebaşiya erzirome de ji ber ku li diji derketin ü kutandina çar polesen fermi, çar mehan di girtigehe de dimine. paşe diçe stenbole heta dawiya 79`an di TMO`ye de karmendiye dike. her weha institüta perwerdehiye ya ortakoya stenbole ji diqedine. di wan deman de xwe di nav refen DDKD`ye de dibine. bi darbeya 12`e ilone dizivire gunde xwe.

mamosteti pe nedan kirin, 1983`yan de li erzirome muduriyeta niştin ü abadaniye de dest bi kar dike. konsepta 1993`yan de bi angaşta karübaren bi PKK re hate girtin, eşkenceyen sistematik yen heri xedar le hate kirin ü her weha ji ber xebaten xwe yen politik ji kar hate dürxistin. di wan demen kambax de betir li ser zimane dayka xwe ya gorbihuşt mijül dibe ü sereke rojnameya azadiya welat ü çend kovaran de pexşanen wi hatine weşandin. darizandina dadgeha ewlekariya dewlete (DGM) 6 sal kudand, pişti rüspibün ü karmendiyek bi teqereq 1999`an de disa dest bi kar kir, mijülbüna bi sendikavaniye ve 2005`an de teqawit bü ü xwedane pasaporta kesk e!

2009 heta 2012`an di malpera nerina aktuel de qunciknivisariya xwe bi gotaren siyasi didomine ü wesfe xwe ye kurdewari tim ü tim di hinava dilen xwe de dihewine. bave; hemreş bedran, şilan ü bedirxan rüşen e. li bajare izmir`e diji.