Kategoriler x

Çocuk Kitapları »

Edebiyat Kitapları »

Eğitim - Okula Yardımcı Kitaplar »

Gezi ve Rehber Kitapları »

Hobi & Oyuncak »

Kırtasiye »

KPSS Kitapları »

Psikolojik Kitaplar »

Sağlık Kitapları »

Tarih Kitapları »

Tüm Kategoriler »

Yayınevi Listesi »

Yazar Listesi »

Hıristiyan Kültürü ve Hadisler

100,00 TL
65,00 TL

Hadislerin, İnciller (kanonik-sinoptik-apokrif) ile karşılaştırılması, İslâm ülkelerinde bugüne kadar ihmal edilmiş oldukça önemli bir konudur. Özellikle tefsir/tarih kitaplarında yer alıp *İsrâiliyyât-Mesîhiyyât* olarak adlandırılan rivayetlerin tedkikine dair İslâm dünyasında pek çok çalışma yapılmışsa da, meseleyi arka plan bilgileriyle inceleyen ilmî mesailer son derece azdır. Özcan Hıdır’ın bu çalışması, kavramsal çerçeve, metot ve kaynaklara dair bilgi ve değerlendirmelerin yer aldığı giriş bölümünün ardından; anahatlarıyla Hıristiyanlık tarihi, kutsal kitapları ve Arap Yarımadası’ndaki Hıristiyanların kutsal kitap, mabed/manastır ve Hz. Peygamber ve ilk Müslüman nesillerle ilişkisini; Kur’ân, Hz. Peygamber ve genel anlamda Hıristiyan kültürünün hadislere etkisi iddialarını farklı perspektifler, problemler, sebepler, alanlar ve iddialar bağlamında inceleyen önemli bir eser.