Kategoriler x

Çocuk Kitapları »

Edebiyat Kitapları »

Eğitim - Okula Yardımcı Kitaplar »

Gezi ve Rehber Kitapları »

Hobi & Oyuncak »

Kırtasiye »

KPSS Kitapları »

Psikolojik Kitaplar »

Sağlık Kitapları »

Tarih Kitapları »

Tüm Kategoriler »

Yayınevi Listesi »

Yazar Listesi »

Güncel Pazarlama Araştırmaları 2

125,00 TL
112,50 TL

Bölüm 1 Kurumsal Pazarlama İleti·şi·mi· Açısından Pazarlamada Yeni· Eği·li·mler
Bölüm 2 Kent Markalaşmasi İçi·n Ci·ttaslow Felsefesi· Kapsamında Di·vri·ği·’ni·n Potansi·yeli
Bölüm 3 Raf Yerleşi·mi·ni·n Müşteri· Memnuni·yeti·ne ve Satın Alma Ni·yeti·ne Etki·si·ni·n İncelenmesi
Bölüm 4 E-İli·şki·sel Pazarlama Kapsamında Konaklama İşletmeleri·ni·n Web Sayfalarının Değerlendi·ri·lmesi·: Fethi·ye ve Marmari·s’teki· 4 ve 5 Yıldızlı İşletmeleri· Örneği
Bölüm 5 Onli·ne Karar Verme Tarzlarının Demografi·k Özelli·kler Açısından İncelenmesi
Bölüm 6 Loji·sti·k Sektörünün Ekonomi·deki· Yeri· ve Rekabet Performansı