Kategoriler x

Çocuk Kitapları »

Edebiyat Kitapları »

Eğitim - Okula Yardımcı Kitaplar »

Gezi ve Rehber Kitapları »

Hobi & Oyuncak »

Kırtasiye »

KPSS Kitapları »

Psikolojik Kitaplar »

Sağlık Kitapları »

Tarih Kitapları »

Tüm Kategoriler »

Yayınevi Listesi »

Yazar Listesi »

Gül Bahçesinden Mektuplar

80,00 TL
64,00 TL

Hüseyin Vassaf, tasavvuf edebiyatı tarihimiz ve mutasavvıfların tercüme-i hallerine dair yazmış olduğu eserleriyle kültür tarihimizin son dönemlerine dair önemli bilgiler veren abide şahsiyetlerden biridir. Onun özellikle Osmanlı coğrafyasında faaliyet gösteren tarikatlar; her biri birer manevi eğitim merkezleri durumunda olan tekke ve zaviyeler; halkı manevi yönden irşad etmiş olan mürşid ve şeyhler, bunların yetiştirdikleri mürid ve halifeleri hakkında verdiği bilgileri ihtiva eden eserleri son derece önem arz etmektedir.

Birçok mürşidden beslenen Hüseyin Vassaf’ın gönülden bağlı olduğu mürşidlerinden birisi de Şuayb Şerefeddin Efendi’dir. Vassaf Bey, Şeyh Şuayb Şerefeddin Efendi’nin Hasan Sezai-i Gülşeni’nin bir gazeline yaptığı şerhine hayran kalmış ve hiç görüşmeden Onunla sekiz sene mektuplaşmış, daha sonra Edirne’ye giderek kendisine intisap etmiştir.

Kendisiyle görüşmesinden sonraki ve önceki mektuplarıyla, şeyhinin ailesi, halifeleri ve sevdiklerinden gelen ve bunların bazılarına cevaben yazdığı mektuplardan oluşan Müraselat adlı eseri de Vassaf ’ın hayatı ve fikir dünyası açısından oldukça önemlidir.

Hüseyin Vassaf’ın Şerefeddin Efendi ve Onun yakınlarıyla çok samimi bir üslupla görüştüğü bu mektuplarda; mutasavvıfların hayatları, İbn-i Kemal ve Niyazi-i Mısri’nin şiirleri, bazı tasavvufi konuların izahı, önemli kitaplar üzerine yapılan yorumlar, bazı rüyaların tabirleri gibi konularda doyurucu bilgiler bulacak; gönül ehli ve kalem erbabı iki büyük zatın bu zarif mektuplarını büyük bir zevkle okuyacaksınız.