Kategoriler x

Çocuk Kitapları »

Edebiyat Kitapları »

Eğitim - Okula Yardımcı Kitaplar »

Gezi ve Rehber Kitapları »

Hobi & Oyuncak »

Kırtasiye »

KPSS Kitapları »

Psikolojik Kitaplar »

Sağlık Kitapları »

Tarih Kitapları »

Tüm Kategoriler »

Yayınevi Listesi »

Yazar Listesi »

Gevaş Müftüsü Şeyh Seyyid Ali İhsan Arvas

50,00 TL
33,50 TL

2014’de üç kitaptan müteşekkil *Noktanın Yarısı* ve 2018’de *Zamanın Gölgesi* adlı eserlerini neşretmekle müşerref olduğumuz Takyeddin Zahid Arvâs, *Gevaş Müftüsü Şeyh Seyyid Ali İhsan Arvas (Nasreddîn-i Sânî)* isminin verilmesini uygun bularak hazırladığı bu kitabında ilmi, ma‘rifetleri, fazîletleri, kemâli, latîfeleri Van, İstanbul, Ankara, Hakkârî, Ağrı, Erzurum, Bitlis’de ve daha pek çok yerde meşhûr ve *Nasreddîn-i Sânî* yani *İkinci Nasreddîn* diye ma‘rûf merhûm babası Gevaş Müftüsü Seyyid Alî İhsân Arvâs [1919-1992] *Rahmetullâhi Aleyh* Efendi’nin her biri ilm, hikmet, fazîlet ve ma‘rifet reşhaları olan sözlerinden, hâllerinden ve bilhâssa latîfelerinden bazılarını bizzât evlâdlarının ve sevenlerinin müşâhedelerinden devşirerek yazmıştır.
Seyyid Alî İhsân Arvâs *Rahmetullâhi Aleyh* Efendi, Şeyh Seyyid Hüseyn-i Arvâsî [1887-1962] *Kuddise Sirruh* Hazretleri’nin evlâd-i kirâmındandır.

Şeyh, Seyyid Hüseyn-i Arvâsî *Kuddise Sirruh* Hazretleri de *Arvâsî Seyyidleri Hânedânı*ndan ve *Silsile-i Aliyye*den Nakşibendî-Müceddidî-Hâlidî, Kâdirî, Sühreverdî, Kübrevî, Çeştî Tarikatleri Meşâyihi’nden Şeyh, Allâme Seyyid Fehîm-i Arvâsî [1825-1896] *Kuddise Sirruh* Hazretleri’nin evlâd-i kirâmındandır ve mübârek babası Şeyh, Allâme Seyyid Fehîm-i Arvâsî *Kuddise Sirruh* Hazretleri’nin mutlak halîfelerinden olup yerine vekîl ve halîfe bırakmadan 29 Zi’l-Ka‘de 1362 Cumartesi Günü [27 Kasım 1943] sabaha karşı Ankara-Keçiören’de âhirete irtihâl eden ve Bağlûm’da defn edilen Nakşibendî-Müceddidî-Hâlidî, Kâdirî, Sühreverdî, Kübrevî, Çeştî, Üveysî Şeyh Seyyid Abdülhakîm-i Arvâsî [1860-1943] Kuddise Sirruh* Hazretleri’nin müntesiblerinden ve talebelerindendir.

Eski Van Müftüsü Müderris Âlim Seyyid Kâsım Arvâs *Rahmetullâhi Aleyh* Efendi’nin ve Müderris Âlim Seyyid Şemseddîn Arvâs *Rahmetullâhi Aleyh* Efendi’nin ağabeyi de olan Seyyid Alî İhsân Arvâs *Rahmetullâhi Aleyh* Efendi, 21 Ramazân-ı Şerîf 1412’de [24 Mart 1992 Salı] İstanbul’da vefât etmiş ve Van’ın Gevaş İlçesi’nin Zeve Köyü Kabristânı’nda defn edilmiştir.