Kategoriler x

Çocuk Kitapları »

Edebiyat Kitapları »

Eğitim - Okula Yardımcı Kitaplar »

Gezi ve Rehber Kitapları »

Hobi & Oyuncak »

Kırtasiye »

KPSS Kitapları »

Psikolojik Kitaplar »

Sağlık Kitapları »

Tarih Kitapları »

Tüm Kategoriler »

Yayınevi Listesi »

Yazar Listesi »

Geçmişten Günümüze KOP

175,00 TL
140,00 TL

Tarih boyunca binlerce insanı yetiştiren, şanlı savunmalara, savaşlara tanıklık etmiş bu toprakların güzelliği eminim gören herkesi büyüleyecektir.

Kabul etmek gerekir ki, bir beldeyi; yetiştirdiği şahısları, sahip olduğu kurumları, meydana gelen olaylarıyla, yani bütün yönleriyle ortaya koymak çok zor bir iş. Başbakanlık Osmanlı Arşivi ve Vakıflar Genel Müdürlüğündeki belgeleri tespit edip yayınlamak istedik. İşte KOP Köyü kitabı, böyle bir amaçla yola çıkılarak hazırlandı.

KOP Köyü kitabının hareket noktası, arşiv belgelerinin tespiti oldu. Başbakanlık Osmanlı Arşivi`nde yapılan araştırmalarda Kop köyüyle ilgili belgelerin bulunduğu tespit edildi. Tasnifler sırasında özellikle Tapu Tahrir [Arazi Kayıt] defterleri, Evkaf [Vakıf] defterleri, Muhasebe kayıtları, Erzurum Ahkam [Yargı] defterleri ile Temettuat [maldan, eşyadan elde edilen kazanç] defterlerinin dikkati çekmesi üzerine bunlar arasından Kop köyü ve Şeyh Mehmet Zaviyesi`yle ilgili belgelerin görüntüleri temin edildi.

Kitabın "Ekler" bölümünde bunların günümüz harflerine çevirisi (transkripsiyon), özetlerinin yanı sıra belgelerde yer alan Hicrî ve Rumî tarihlerin Miladî karşılıkları köşeli parantez içinde verildi. Çeviri sırasında Türkçe yazım kurallarına dikkat edildi, kelimeler arasında birliktelik sağlandı, kaynaklar bilimsel yöntemlere göre düzenlendi.

Eserde "Önsöz", "İçindekiler", "Kısaltmalar", "Giriş" bölümlerine, Osmanlıca metinlerin konularına göre günümüz harflerine çevirileri ve belge görüntüleriyle belge özetlerine, okuyucunun faydalanabilmesi için "Sözlük" ve yararlanılan kaynaklar için "Kaynakça"ya yer verildi.