Kategoriler x

Çocuk Kitapları »

Edebiyat Kitapları »

Eğitim - Okula Yardımcı Kitaplar »

Gezi ve Rehber Kitapları »

Hobi & Oyuncak »

Kırtasiye »

KPSS Kitapları »

Psikolojik Kitaplar »

Sağlık Kitapları »

Tarih Kitapları »

Tüm Kategoriler »

Yayınevi Listesi »

Yazar Listesi »

Gazıya Welat

20,00 TL
16,00 TL

Te gotin ku tevahıya Gaziya Welat çar cild e u cilde çarem jı destnivıs e u nehatiye çapkirin. Cilde seyem ji mixabin ne li ber destan e. Dibe ku E. Rehmi Hekari ev cild, piştı avakirina KOmara Tirkiyeye nikaribuye bide çapkirin.

Berhema Ebdurehim Rehmi Hekari ya bi nave Gaziya Welat, di zincıra edebiyata nujen a Kurdi de, xelekeke wenda ya zerin bu. Du cilden Gaziya Welat bi vi avayi amade ne u peşkeşt xwendevanan e. Cilde yekemin dihat zanin, le cilde duyemin qet nedihat zanin, ji ber ku ne li ber destan bu. Lekoliner-Legeriner Sedat Ulugana, ew ji dehlızen dewlete yen tari, kamçoki dercistiye. Bi vi awayi peywireke diroki u giring bi cih aniye.