Kategoriler x

Çocuk Kitapları »

Edebiyat Kitapları »

Eğitim - Okula Yardımcı Kitaplar »

Gezi ve Rehber Kitapları »

Hobi & Oyuncak »

Kırtasiye »

KPSS Kitapları »

Psikolojik Kitaplar »

Sağlık Kitapları »

Tarih Kitapları »

Tüm Kategoriler »

Yayınevi Listesi »

Yazar Listesi »

Felaket Günleri Mütareke Devrinin Feci Tarihi 2

40,00 TL
32,00 TL

Vatanseverlik Anadolu`nun bağrında mücadele vermekle olur... Yarı ölü bir Sultan ile deli bir sadrazam... İttihatçıların Komünizm sevdası... Çehresi pek menhus ve tiksindirici bir adam... Ahmet Rıza`nın Kuva-yı Milliye`ye hariçten okuduğu gazel... Venizelos düştü, Mustafa Kemal`in bir darbesi yetecek... Kazım Karabekir ve Enver Paşa`nın Anadolu`ya girme planı...

İttihatçıların Roma toplantısı ve Talat Paşa`yı yere seren kurşun... Talat Paşa büyük vatanperver.... Müslümanlar Türkleri değil, Türkler Müslümanları kurtaracak.... Mustafa Kemal Ahmet Rıza`ya cevap bile vermiyor... İstanbul şimdi alçaklar, satılmışlar ve oportünistlerle doludur... Mustafa Kemal`den yüz bulamayanlar Enver Paşa`nın peşinde...İttihatçılar artık vatanlarını unutsunlar.. Enver Paşa`nın Mustafa Kemal`e tehdit mektubu... Komünizm dininin yeni incili ile ibadet yapılamaz...

Vahdettin`in yanında hocalarla Çerkezler, arkasında İngilizler var... Mustafa Kemal ne kadar ittihatçı idi?... İttihatçılar Mustafa Kemal`e liderlik teklif edecekler... Şerif Paşa`nın Türklük politikası... Ermeniler hala şaraplarına su katmamışlar... Saltanat ve Hilafetin artık sonu geliyor... Ali Kemal`i İzmit`te parçalamışlar.... İsmet Paşa ile Lozan üzerine uzun görüşmemiz...