Kategoriler x

Çocuk Kitapları »

Edebiyat Kitapları »

Eğitim - Okula Yardımcı Kitaplar »

Gezi ve Rehber Kitapları »

Hobi & Oyuncak »

Kırtasiye »

KPSS Kitapları »

Psikolojik Kitaplar »

Sağlık Kitapları »

Tarih Kitapları »

Tüm Kategoriler »

Yayınevi Listesi »

Yazar Listesi »

Eyyübiler - Haçlılar Karşısında İslam'ın Sağlam Bir Kalesi

70,00 TL
46,90 TL

Eyyubi Devleti, XII. Yüzyılın son çeyreğinden XIII. Yüzyılın ortasına kadar Mısır, Suriye, Filistin, Ürdün, Lübnan, el-Cezire’nin önemli bir bölümü ve Yemen’de hüküm süren büyük bir devlettir. Frenklerin İslâm dünyasını tehdit ettiği bir dönemde kurulan Eyyubi Devletinin hakimiyeti altında bulunan bölgeler Üçüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci haçlı seferlerinin ilk hedefi olmuştur. İslam tarihinin nispeten kısa fakat önemli bir dönemini kapsayan Eyyubiler devri, yoğun siyasi ve askeri faaliyetlerin yaşandığı bir dönem olmasının yanında İslam medeniyeti ve kültür hayatı bakımından da canlı bir dönemi teşkil etmektedir. Ne var ki İslam ve Batı dünyasıda Eyyubi tarihi ile ilgili çalışmalar, güçlü şahsiyeti ve Haçlılara karşı verdiği destansı mücadele ile hafızalara kazınan Sultan Salahaddin ve dönemi üzerinde yoğunlaşmış, Salahaddin’den sonraki dönemler ihmal edilmiştir. İşte, Eyyubi tarihinin önemli bir dönemine tekabül eden el-Melikü’s-Salih Necmeddin Eyyub döneminin ele alındığı bu eser, bu alandaki boşluğu doldurmaya katkı sunmayı amaçlamaktadır.

Eyyubi tarihiyle ilgili geniş bir litaretür taramasından sonra hazırlanan bu eserde el- Melikü’s- Salih döneminin siyasi tarihi ayrıntılı ele alındıktan sonra Salahaddin’in vefatından el Melikü’- Salih’in tahta geçmesine kadar geçen 47 yıllık süre zarfındaki kurumsal yapı ele alınmıştır. Es-Salih dönemindeki sosyal ve kültürel hayatı da irdeleyen bu çalışmayla dönemin sosyal yapısı, ilmi hayatı ve imar faâliyetleri değerlendirilmiştir.